Author Topic: Translation  (Read 181082 times)

Offline WorldSpot

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2472
Re: Translation
« Reply #15 on: October 29, 2006, 10:06:46 pm »
What about the 3 html pages of the first post?
Thanks again!  ;)

Offline Hnke

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 8
Re: Translation
« Reply #16 on: October 29, 2006, 10:30:49 pm »
Sure, starting with them now  :D

Sry, missed them earlier :/

EDIT:

Here is the first part:
Code: [Select]
<h1>Välkommen till WorldSpot.net</h1>
<p>

Sätt upp din egen hotspot gratis och dela din internetförbindelse!
</p>
<p>

Worldspot.net erbjuder en enkel lösning för vem som helst att
dela sin internetuppkoppling med avancerade funktioner för autentisiering
av dina hotspotanvändare och för att kontrollera hur de ansluter till internet.
</p>
<p>
Till exempel kan du begränsa användaranslutningar till internet för 10 timmar
per vecka eller 100MB per dag. Denna tjänst är gratis sålänge din hotspotåtkomst
är gratis.
</p>
<p>
För publika platser (barer, hotell, m.m.), är det möjligt att
skriva ut skräddarsydda användarbiljetter. Inom en snar framtid kommer
onlinebetalningsmöjligheter att finnas vilket tillåter vem som helst
att tjäna pengar genom att erbjuda en internetåtkomst.
</p><h2>Vad är en hotspot?</h2>
<p>

En hotspot är en trådlös accespunkt som är gjord för publik åtkomst till
internet. Den har en mjukvara som autentiserar hotspoten och användarna och
tillåter åtkomst till internet om hotspotens åtkomstpolicy tillåter det.

</p>

<h2>Hur fungerar det?</h2>
<p>

Användaren ansluter till hotspotens trådlösa nätverk genom en dator, pda eller annan WiFi-enhet med webbläsare.
</p><p>

Efter det kommer varenda anslutningsförsök till en hemsida automatiskt skicka vidare till hotspothemsidan (en portal)
</p>
<p>

Vidarebefordringen görs genom mjukvaran som är lokaliserad nära
eller på accespunkten eftersom användaren ännu
inte är identifierad.
</p><p>
WorldSpot.net står för hotspotportalen som autentiserar användarna
och kontroller att hotspotens åtkomspolicy stämmer. När detta är
gjort skickar WorldSpot.net ett meddelande tillbaka till accespunkten och
tillåter åtkomst till internet, möjligen med vissa restriktioner såsom
max anslutningstid, max volym och hastighet.

</p>
<h2>Hur man sätter upp sin hotspot</h2>
<p>

Att sätta upp en hotspot är väldigt enkelt och helt gratis.
</p>
<p>

WorldSpot.net hotspotportalen är kompatibel med open source
captive portal mjukvaran kallad a href="http://chillispot.org" target="_blank">chillispot</a>, som kör linuxkompatibla
routrar eller datorer.
</p>
<p>

Den rekommenderade lösningen är att installera&nbsp;<a href="http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/What_is_%22DD-WRT%22%3F" target="_blank">DD-WRT</a> inuti din <a href="http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php?title=Installation#Supported_Devices" target="_blank">kompatibla router</a>.
Chillispot är en väldigt enkel och gratis WiFi-routermjukvara somo inkluderar många avancerade
funktioner med Chillispot inkluderat. Med DD-WRT kan du sätta upp din hotspot
utan att redigera någon fil eller gå in i någon konsol,
endast webinterface används.

</p>
<p>

Var vänlig följ <a href="/wk/Main/en/SetupDDWRT">DD-WRT hotspot installeringsprocedur</a>.</p>
<p>

Om du har kunskapen kan du även testa andra gratis linux firmware (lsom <a href="http://openwrt.org/" target="_blank">openwrt</a>), eller en Linuxdator.</p><p>

När du väl installerat Chillispot registrera enkelt klicka i
valideringsemailet och sen kan du skapa din hotspot med att enkelt ge den ett namn.</p>
<p>

När du skapat klickar du på 'Visa konfigurationsinställningar' och ändrar din chillispotkonfigurationsfil så den stämmer överrens.
</p><p>

Glöm inte konfigurera din hotspot och skapa en åtkomstprofil.
</p>
<p>
Starta sedan om din router och du borde kunna ansluta till din hotspot för att testa.
</p>
<h2>WorldSpot.net möjligheter</h2>
<p>
Med WorldSpot.net behöver du inte sätta upp en komplicerad radius server
och en webserver. Din hotspot kan köra fullt automatiskt med en billig
WiFi-router ansluten till internet.
</p>
<p>

När din/dina hotspot/hotspots är konfigurerade, görs alla inställningar
på internet. Du behöver inte fysiskt befinna dig vid din/dina hotspot/hotspots.
</p>
<h4>Hotspotmöjligheter:</h4>

<ul>
  <li>Stöd för flera hotspots</li>

  <li>Anslutningshistorik för alla hotspots</li>
  <li>Avancerade åtkomstprofiler. Ni kan ha begränsingar
  som sätts av ägaren av hotspoten. Dessa fungerar över flera anslutningar
</li>

 
 
 
 
 
  <ul>

    <li>Begränsa total anslutningstid</li>

    <li>Begränsa uppladdningsvolym</li>

    <li>Begränsa total nedladdningsvolym</li>

    <li>Begränsa total uppladdnings + nedladdninsvolym</li>

    <li>Begränsa uppladdninshastighet</li>
    <li>Begränsa nedladdninshastighet</li>

    <li>Återställning av begränsning:
Alla begränsningar ovan kan återställas efter en specifik period från första anslutningen eller
den förra återställningen. Detta tillåter användare att ansluta 1 timme per dag eller
1gb per timme med mera...
</li>


    <li>
Avslutningstid: Åtkomsten kan avslutas efter en specifierad
tid eller efter första anslutningen. Till exempel kan du
erbjuda 2 timmar per dag under en vecka.
</li>

 
 
 
 
 
  </ul>

  <li>Det kan finnas flera åtkomstprofiler som användaren kan välja.</li>

  <li>Åtkomstprofilerna kan appliceras på flera hotspots. Användare kan få deras anslutning validerad på alla hotspots.
 
</li>  <li>
Privata konton (eller biljetter) kan skapas och ändras. Dessa är associerade till
en åtkomstprofil så du kan skapa stora kommerciella erbjudande till dina användare.
</li>

  <li>Massbiljettskapning</li>

  <li>Wysiwyg redigering av hotspotens välkomstmeddelande med bilder och flash uppladningars.</li>
  <li>Wysiwyg biljettskapning och utskrivning</li>

</ul>


<h4>Kommer snart (följden kan ändras):</h4><ul>  <li>fler språköversättningar</li> 

  <li>Wysiwyg full ändring av välkomstsidan</li> 


  <li>MAC address autentisering</li>  <li>Onlinebetalning</li>

And the second:
Code: [Select]
<h1>DD-WRT hotspot installationsprocedur</h1>
<h2>Krav</h2>

<p>

Först behöver du en internetuppkoppling. Det finns inga restriktioner om
vilken typ av internetförbindelse men du måste ha en ethernetkontakt att
ansluta...
</p>

<p>

Om du inte har en <a href="http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php?title=Installation#Supported_Devices" target="_blank">kompatibel router</a>, kan du <a href="/wk/Main/en/BuyDDWRT">köpa en som redan är flashad</a>.

</p>

<h2>Notis</h2>

<p>

Att flasha DD-WRT till din router är enkelt. Men, en flashning som går fel kan <a target="_blank" href="http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Bricked">första</a> routerns garanti.
</p>

<p><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">WorldSpot.net ansvarar inte för vad som kan hända med din router. </span></p>

<p><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">


</span>Om du inte vill ta risken att flasha din router, kan du <a href="/wk/Main/en/BuyDDWRT">köpa en som redan är DD-WRT flashad</a>.<span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;"></span></p>
<h2>Flasha DD-WRT</h2>

<p>

Först måste du kolla så din router är <a href="http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php?title=Installation#Supported_Devices" target="_blank">kompatibel</a> och har minst 4 mb flashminne. </p>

<p>

Kompatibla routrar med 2MB flash kan inte köra chillispot och kan
alltså inte användas som hotspot. (Detta kan ändras i framtiden)
</p>

<p>

Glöm inte läsa <a href="http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php?title=Installation#Precautions_for_flashing" target="_blank">föreskrifter för flashning</a>.</p>

<p>
Ladda ner <a href="http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/down.php?path=downloads%2Fdd-wrt.v23+SP2/" target="_blank">DD-WRT V23SP2 här</a></p>

<p>

Sen måste du följa proceduren som stämmer överrens med din router på <a href="http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php?title=Installation" target="_blank">DD-WRT installationssidan</a>. </p>

<p>

Har du några frågor om flashning kan du ta hjälp av <a href="/forum">forumet</a>.</p>
<h2>Konfigurera DD-WRT</h2>

<p>
När din router är flashad:
</p>


<ul>


  <li>Anslut internet till WAN-porten antingen från ett modem eller befintlig router.
  </li>


  <li> Anslut din dator till en av LAN-portarna. (avaktivera statiskt ip och låt DHCP sköta det automatiskt)
  </li>


  <li>Du borde nu kunna ansluta till din routers webinterface (<a href="http://192.168.1.1/" class="external" rel="nofollow">http://192.168.1.1</a>) (Användarnamn: root, Lösenord: admin)
  </li>


  <li>Kolla så anslutningen till internet fungerar på din dator. Om inte, konfigurera internetanslutningen.
   
   
    <ul>


      <li> Om din existerande routers adress (192.168.1.x) är samma måste du ändra ditt ip (till exempel 192.168.2.1)
      </li>

   
   
    </ul>  </li>


</ul><ul>


  <li> När väl din internetförbindelse fungerar kan du sätta upp ditt trådlösa nätverk. Avaktivera krypering för dina hotspotanvändare
  </li>


  <li> Kolla så du kan gå in på internet från den trådlösa enheten
  </li>


  <li> Om allting fungerar, aktivera chillispot med de givna inställningarna i Administration/Hotspot/Chillispot
   
   
    <ul>

      <li> Aktivera Chillispot
      </li>


      <li> Aktivera "Separate wifi from the lan bridge": Detta gör att
dina trådbundna användare kan ansluta direkt till internet utan
att behöva använda chillispot. De är också skyddade från de trådlösa användarna.
      </li>


      <li> I DHCP interface, välj WLAN.
      </li>


      <li> Sätt Radius server 1 till den IP-adress som är din primära radiusserver
      </li>


      <li> Sätt Radius server 2 till IP-adressen för din sekundära
radiusserver (använd samma som server 1 eller lämna nollorna om du endast
har en)
      </li>


      <li> Sätt DNS-server till samma IP-adress som en DNS-server
      </li>


      <li> I Shared Key, skriv in ditt hemliga radiuslösenord
     
      </li>


      <li> Radius NASID är Radiusnamnet för din hotspot
            </li>


      <li> Redirect Url är den adressen som UAM-servern webautentifikationsportalen ligger på.
      </li>


      <li> UAM Secret är ett hemligt lösenord mellan Redirect URL och hotspoten.
      </li>


      <li> UAM Allowed är en lista med websidor som oautentifierade användare kan använda.
      </li>


   
   
    </ul>


  </li>


</ul><ul>


  <li> Spara och starta om din router
  </li>


  <li> Din hotspot borde fungera nu. Om du testat din WiFi-enhet innan
  satte upp chillispot, starta om den och få Chillispots nya IP.
</li>


</ul>

<h3>Noteringar</h3>

<p>Du måste vara säker att din externa router och din internetleverantör
accepterar att UDP-portarna 1812 och 1813 är åtkomliga från internet. Chillispot gör
radiusbegäran till WorldSpot.net och fungerar inte om ingen anslutning
mottages.
</p>

<p>Alla dina datorer som är anslutna till LAN-portarna kommer bli skyddade från dina hotspotanvändare</p>


<p>Notera: Dessa instruktioner fungerar med DD-WRT v24beta. Denna release  kommer med en ny väldigt fräck funktion. </p>

<p>
Flera SSID gör så man kan ha flera virtuella WiFi-nätverk. En
okrypterad för hotspotanvändarna och en för privat användning.
(kanske en till krypterad för dina hotspot användare, detta kommer testas
i framtiden). Notera att v24 fortfarande är beta och inte lanserad!
</p>

Third :)
Code: [Select]
<h1>Köp en DD-WRT kompatibel router</h1>
    DD-WRT har en shop där du kan köpa DD-WRT routrar.<br>
    <ul>
    <li><a href="http://www.dd-wrt.com/shop/catalog/product_info.php?products_id=28">
  Buffalo WHR-G54S</a></li>
    <li><a href="http://www.dd-wrt.com/shop/catalog/product_info.php?products_id=34">
  Buffalo WHR-HP-G54</a></li>

      </ul>

« Last Edit: October 30, 2006, 09:20:19 am by Hnke »

Offline WorldSpot

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2472
Re: Translation
« Reply #17 on: October 30, 2006, 09:12:36 am »
 :D Thanks!!!  :D
There are some lines missing in the first file. Could you please check?

Offline Hnke

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 8
Re: Translation
« Reply #18 on: October 30, 2006, 09:21:36 am »
Couldn't find what was missing :/

Try upload it and then I can see if anything looking wrong.

btw, I added an ">" at the end of the < /a > tag...

Missed that earlier.
« Last Edit: October 30, 2006, 10:13:43 am by Hnke »

Offline WorldSpot

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2472
Re: Translation
« Reply #19 on: October 30, 2006, 11:54:37 pm »
Ok thanks, it was just a </ul> missing at the end.
Everything uploaded.

Dansas also sent me the end of the spanish translation.

Thanks a lot!

I now have to finish the translation (there are some pages missing...)
But will make the full customization first.

Offline Hnke

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 8
Re: Translation
« Reply #20 on: October 31, 2006, 12:00:33 am »
Ok thanks, it was just a </ul> missing at the end.
Everything uploaded.

Dansas also sent me the end of the spanish translation.

Thanks a lot!

I now have to finish the translation (there are some pages missing...)
But will make the full customization first.

Nice, I also think that the full customizaiton is more important, looking forward for that!

Offline Polykrates

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 69
Re: Translation
« Reply #21 on: November 16, 2006, 06:51:42 am »
Hi,
I cannot see someone working on the German translation.
If needed, I would like to volunteer.

Regards
Pit

Offline WorldSpot

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2472
Re: Translation
« Reply #22 on: November 16, 2006, 08:25:22 am »
Welcome!
The second part of the translation will come a little later.

Offline Polykrates

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 69
Re: Translation
« Reply #23 on: November 16, 2006, 03:39:41 pm »
I'll take over Norwegian as well.

Regards
Pit
« Last Edit: November 17, 2006, 07:23:51 am by Polykrates »

Offline Polykrates

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 69
Script Translation
« Reply #24 on: November 17, 2006, 07:30:49 am »
It is not that easy to find the context of the expressions to translate. If it is not the welcome phrases, you really have to search.
At the moment I have no access via WiFi, so I have no access to a number of pages.
My suggestion: Please put all the urls together, where such phrases occur.

Regards
Pit

Offline WorldSpot

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2472
Re: Translation
« Reply #25 on: November 17, 2006, 08:42:31 am »
To go to the wifi pages, make a preview of your hotspot landing page.
You can then change the 'res=' parameter between the following values: notyet, success, logoff, already.
I will implement a hotspot simulator one day, because it will also help me to debug.
Please click in this link before.

Offline Polykrates

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 69
Re: Translation
« Reply #26 on: November 18, 2006, 11:00:51 am »
Here is the German stuff:

1. the script:
Code: [Select]
deDict={
    'wel01' : '''Willkommen %s'''
,   'wel02' : '''Willkommen als'''
,   'wel03' : '''Registrieren'''
,   'wel04' : '''Registrierung bestätigen'''
,   'wel05' : '''Startseite'''
,   'wel06' : '''Logout'''
,   'wel07' : '''Über WorldSpot.net'''
,   'wel08' : '''Frühere Verbindungen'''
,   'wel09' : '''Login'''
,   'wel10' : '''Forum'''
,   'wel11' : '''Neuen Hotspot erstellen'''
,   'wel12' : '''Meinen Hotspot verwalten'''
,   'wel13' : '''Meine Hotspots verwalten'''
,   'wel14' : '''Ausgewählt: '''
,   'wel15' : '''Konfiguration anzeigen'''
,   'wel16' : '''Hotspot konfigurieren'''
,   'wel17' : '''Zugangsprofile verwalten'''
,   'wel18' : '''Tickets verwalten'''
,   'wel19' : '''Verbindungsverlauf anzeigen'''
,   'wel20' : '''Neuen Hotspot erstellen'''
,   'wel21' : '''Kontoeinstellungen'   '''

,   '01'     : '''Name des Hotspots'''
,   '02'     : '''Der Hotspot akzeptiert nur überprüfte Nutzer'''
,   '03'     : '''Gestatten Sie Ihren Nutzern, die Emailadresse während der ersten 5 Minuten zu bestätigen'''
,   '04'     : '''Willkommensseite für Ihre Nutzer (html)'''
,   '05'     : '''Absenden'''
,   '06'     : '''Löschen'''
,   '07'     : '''Wählen Sie Ihren Hotspot zur Anzeige oder Konfiguration'''
,   's08'    : '''kein Hotspot ausgewählt'''
,   's09'    : '''WARNUNG: Wenn Sie Ihren Hotspot löschen, werden auch alle damit verbundenen  Rechnungsaufzeichnungen gelöscht.<br>'''
,   's10'    : '''Wollen Sie Ihren Hotspot wirklich löschen: %s ?<br>'''
,   's11'    : '''Bestätigen'''
,   's12'    : '''Dieser Name ist schon von einem anderen Hotspot belegt'''
,   's13'    : '''Zugangsprofil entfernen %s<br>'''
,   's14'    : '''Hotspot %s gelöscht<br>'''
,   's15'    : '''Es sind noch Nutzer mit diesem Hotspot verbunden<br>'''
,   's16'    : '''User "%s" ist verbunden<br>'''
,   's17'    : '''Die folgende Rechnungsstellung löschen:'''
,   's18'    : '''Neue Einstellungen gespeichert'''
,   's19'    : '''Hotspot konfigurieren'''
,   's20'    : '''Konfiguration für "%s"'''
,   's21'    : '''Zugangsprofile'''
,   's22'    : '''Sie haben noch keine Zugangsprofile für diesen Hotspot eingerichtet<br>'''
,   's23'    : '''<strong>Kein Nutzer kann sich verbinden!</strong><br>'''
,   's24'    : '''Details'''
,   's25'    : '''<a href="CreateAccess">Hier</a> klicken, um Zugangsprofile einzurichten<br>'''
,   's26'    : '''Login :'''
,   's27'    : '''Passwort :'''
,   's28'    : '''<h1>Willkommen %s,</h1>Sie sind eingeloggt<br>'''
,   's29'    : '''Sie haben die Verbindung beendet'''
,   's30'    : '''Benutzername oder Passwort falsch'''
,   's31'    : '''Benutzername nicht gefunden'''
,   's32'    : '''Login'''

,   'u01'    : '''Zeitüberschreitung: Bitte verbinden Sie sich neu<br>'''
,   'u02'    : '''Sie sind jetzt mit diesem Hotspot verbunden.'''
,   'u03'    : '''Sie können nun im Internet surfen!<br>'''
,   'u04'    : '''Um sich abzumelden geben Sie die folgende Adresse ein: http://%s:%s oder halten Sie diese Seite offen.<br>'''
,   'u05'    : '''Sie können ebenfalls versuchen "exit" in das Adressfeld des Browsers einzugeben (klappt nicht immer).<br>'''
,   'u06'    : '''Sie sind immer noch mit diesem Hotspot verbunden.'''
,   'u07'    : '''Sie sind nicht mehr mit diesem Hotspot verbunden.'''
,   'u08'    : '''Sie befinden sich auf einem öffentlichen Hotspot, der von Worldspot.net verwaltet wird.'''
,   'u09'    : '''Verbindung misslungen'''
,   'u10'    : '''Wenn Sie zu lange gewartet haben, ist die Zeit überschritten. Versuchen Sie es nochmal.<br>'''
,   'u11'    : '''Verbindungsabbruch in '''
,   'u12'    : '''Beschreibung Ihres Tickets'''
,   'u13'    : '''Beschränkungen'''
,   'u14'    : '''Statistik'''
,   'u15'    : '''Zum Verbinden hier klicken!'''
,   'u16'    : '''Sorry, Verbindung nicht möglich<br>'''
,   'u17'    : '''Klicken Sie hier, um es mit einem anderen Ticket zu versuchen'''
,   'u18'    : '''Verbindungsabbruch'''
,   'u19'    : '''Verbindungsbedingungen'''
,   'u20'    : '''Momentan ist für diesen Hotspot kein Verbindungsprofil definiert. Niemand kann sich verbinden.<br>'''
,   'u21'    : '''Kein freier Zugang<br>'''
,   'u22'    : '''Sie haben die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:<br>'''
,   'u23'    : '''Nur überprüfte Nutzer können sich zu diesem Hotspot verbinden. <br>'''
               '''Wenn Sie hier noch nicht registriert sind, können Sie es jetzt tun.<br>'''
               '''Während der Registrierung wird Ihnen eine Email zur Bestätigung geschickt.<br>'''
               '''Sie haben dann 5 Minuten Zeit, um die Mail zu lesen und den Bestätigungslink anzuklicken.<br>'''
,   'u24'    : '''Sie können sich nicht verbinden, bevor Sie den Bestätigungslink in Ihrer Email angeklickt haben.<br>'''
               '''Wenn Sie sich registrieren, stellen Sie sicher, dass Sie eine Email ohne diesen Hotspot empfangen können.<br>'''
,   'u25'    : '''Bedingungen im Einzelnen'''
,   'u26'    : '''Loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich, um Zugang zum Internet zu bekommen<br>'''
,   'u27'    : '''Zugangsname'''
,   'u28'    : '''Passwort:'''
,   'u29'    : '''Nur für registrierte Nutzer. '''
,   'u30'    : '''Zum Registrieren hier klicken'''
,   'u31'    : '''Für Tickets oder private Nutzerkonten<br>'''
,   'u32'    : '''Gegenwärtige Zugangsbedingungen:'''
,   'u33'    : '''Zur Bestätigung Ihrer Emailadresse<br>'''
,   'u34'    : '''Aktueller Stand:'''
,   'u35'    : '''Aktuelle Statistik:'''
,   'u36'    : '''Aktuellen Stand neu anzeigen'''
,   'u37'    : '''Wählen Sie eine andere Verbindungsbedingung'''
,   'u38'    : '''Klicken Sie hier, um sich zu verbinden!'''
,   'u39'    : '''Sie können sich nicht verbinden<br>'''
,   'u40'    : '''Benutzername:'''
,   'u41'    : '''Nutzer Login'''
,   'u42'    : '''Login mit Ticket'''
,   'u43'    : '''Sie haben den Bestätigungslink noch nicht angeklickt, vorher ist kein Zugang möglich<br>'''
,   'u44'    : '''Kein freier Zugang zu diesem Hotspot<br>'''
,   'u45'    : '''Noch nicht begonnen'''
,   'u46'    : '''Kein Zugang möglich'''
,   'u47'    : '''Verbinden!'''
,   'u48'    : '''Bedingungen im Einzelnen'''
,   'u49'    : '''Details'''
,   'u50'    : '''Zum Beenden der Verbindung hier klicken'''
,   'u51'    : '''Zugang mit Ticket ist möglich. Vorher müssen Sie die Verbindung beenden<br>'''
,   'u52'    : '''Andere Nutzer, die aktuell zu diesem Hotspot verbunden sind:'''
,   'u53'    : '''Niemand<br>'''
,   'u54'    : '''Verbindung beenden'''
,   'u55'    : '''Status'''
,   'u56'    : '''aktueller Hotspot'''
,   'u57'    : '''Detailbeschreibung des Zugangsprofils'''
,   'u58'    : '''Kurzbeschreibung:'''
,   'u59'    : '''Zugangsart'''
,   'u60'    : '''Frei<br>'''
,   'u61'    : '''Tickets<br>'''
,   'u62'    : '''Beschränkungen'''
,   'u63'    : '''Zutreffende Hotspots'''
,   'u64'    : '''Auf keinen Hotspot anwendbar'''
,   'u65'    : '''Erlaubte Verbindungszeit'''
,   'u66'    : '''Max %s Verbindungsvolumen'''
,   'u67'    : '''%s Beschränkung der Verbindungsgeschwindigkeit'''
,   'u68'    : '''<p>Wenn diese Beschränkungen erreicht werden, werden sie zurückgesetzt '''
               '''%s nach der ersten Verbindung oder einem vorausgehenden Reset</p>'''
,   'u69'    : '''<p>Verfallsdatum nach der ersten Einwahl :%s</p>'''
,   'u70'    : '''Keine Beschränkung<br>'''
,   'u71'    : '''Ihre Zugangsidentifikation ist gültig.<br>'''
,   'u72'    : '''Ihre Zugangsidentifikation ist noch nicht bestätigt. Bitte klicken Sie auf den Bestätigungslink in der Email, die Sie erhalten haben. (%s).<br>'''
}

Regards
Pit

Offline Polykrates

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 69
Re: Translation
« Reply #27 on: November 18, 2006, 11:02:07 am »
German stuff continued:

2. wellcome page:
Code: [Select]
<h1>Willkommen bei WorldSpot.net</h1>
<p>


Eröffnen Sie kostenlos Ihren eigenen Hotspot, um mit anderen Ihren
Internetzugang zu teilen!</p>
<p>
Worldspot.net stellt eine einfache Lösung für jede/n bereit, um den
Internetzugang für andere zu öffnen. Dabei werden verschiedene Methoden
angeboten, um die Nutzer des Hotspots zu identifizieren und ihren Zugang zu
protokollieren.. </p>
<p>
Sie können z.B. die wöchentliche maximale Verbindungszeit für einige Nutzer auf 10
Stunden begrenzen oder das tägliche Nutzungsvolumen für andere auf 100Mb. Dieser
Dienst ist kostenlos so lange der Zugang zu Ihrem Hotspot kostenlos ist.</p>
<p>Besitzer von Geschäften (Bars, Hotels, Pensionen...) können angepaßte
Zugangstickets ausdrucken. In Kürze wird auch ein Online-Bezahlungssystem
angeboten mit dem es jeder/jedem möglich ist, mit dem Internetzugang Geld zu
verdienen.
</p>
<h2>Was ist ein Hotspot?</h2>
<p>

Ein Hotspot ist ein öffentlicher Internetzugang über WLAN. Der Nutzer wird auf
ein Portal umgeleitet, das ihn identifiziert und ihm Zugang entsprechend den
Nutzungsbedingungen gewährt. Die Nutzungsbedingungen werden durch den Eigentümer
des Hotspots individuell konfiguriert.</p>


<h2>Wie funktioniert das?</h2>
<p>

Der WLAN-Nutzer verbindet sich mit einem Computer, PDA oder mit einem anderen
WLAN-Gerät, das einen Browser hat. </p>
<p>

Jeder Verbindungsversuch zu irgendeiner Website wird automatisch auf die Website
des Hotspots umgeleitet (das ist das Portal). </p>
<p>

Die Umleitung wird durch eine Software veranlaßt, die sich im WLAN-Router befindet.
Der Zugang zum Internet wird erst freigegeben, wenn der Nutzer identifiziert ist
und die Zugangsbedingungen erfüllt sind.</p>
<p>

WorldSpot.net stellt die Software für das Hotspot-Portal bereit, das den Nutzer
identifiziert und sicherstellt, dass die Zugangsbedingungen eingehalten werden.
Wenn dies geschehen ist, schickt&nbsp;WorldSpot.net eine Kennung zum Hotspot, das für
diesen Nutzer den Zugang zum Internet mit den voreingestellten Einschränkungen
(max. Verbindungszeit, Volumenbeschränkungen, Übertragungsgeschwindigkeit) frei
schaltet.
</p>
<h2>Wie Sie Ihren Hotspot einrichten</h2>
<p>

Es ist einfach und kostenfrei, einen eigenen Hotspot einzurichten.</p>
<p>

Die Hotspot-Verwaltung durch

Worldspot.net ist kompatibel mit einer open
source Portal-Software mit Namen <a href="http://chillispot.org" target="_blank">
Chillispot</a>.
Sie läuft auf jedem PC oder Router, der für Linux kompatibel ist.</p>
<p>

Die empfohlene Lösung ist,&nbsp;<a href="http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/What_is_%22DD-WRT%22%3F" target="_blank">DD-WRT</a>
auf Ihrem <a href="http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php?title=Installation#Supported_Devices" target="_blank">
kompatiblen Router</a> zu installieren. Es handelt sich dabei um eine&nbsp;einfach zu
nutzender Router-Firmware, die eine Menge&nbsp;hilfreicher Produkteigenschaften
bietet einschliesslich des Chillispot-Portals. Mit DD-WRT können Sie Ihren
eigenen Hotspot aufbauen ohne eine Scriptdatei&nbsp; verändern zu müssen und
ohne Eingabe von Kommandozeilen. Alles läuft über einen Browser.</p>
<p>

Orientieren Sie sich an der <a href="/wk/Main/en/SetupDDWRT">Setup-Beschreibung
des DD-WRT Hotspots</a>.</p>
<p>

Falls Sie die entsprechenden Kenntnisse haben, können Sie auch eine andere freie
Linux-Firmware benutzen (wie <a href="http://openwrt.org/" target="_blank">openwrt</a>)
oder einen Linux-PC.</p>
<p>

Wenn Sie Chillispot eingerichtet haben, registrieren Sie sich, klicken Sie auf
den Bestätigungslink der Email, die Sie erhalten. Dann erstellen Sie den Hotspot,
indem Sie einen Namen eingeben.</p>
<p>

Dann klicken Sie auf 'Konfiguration anzeigen&#39;&nbsp;und ändern Ihre
Konfigurationsdatei entsprechend.</p>
<p>

Vergessen Sie nicht, Ihren Hotspot zu konfigurieren und ein Zugangsprofil zu
erstellen..</p>
<p>

Dann booten Sie Ihren Router neu. Dann sollten Sie in der Lage sein, sich mit
Ihrem Router zu verbinden und den Hotspot zu testen.</p>

<h2>WorldSpot.net Produkteigenschaften</h2>
<p>
Mit WorldSpot.net brauchen Sie keine komplizierten Radius-Server und Web-Server
einzurichten. Ihr Hotspot kann völlig unabhängig in einem preiswerten
WLAN-Router laufen, der mit dem Internet verbunden ist.</p>
<p>
Wenn Ihr(e) Hotspot(s) eingerichtet ist/sind, können Sie alle Ihre Hotspots über
das Internet verwalten. Sie benötigen keinen physischen Zugang zu Ihren Hotspots
.
</p>
<h4>Verwaltungseinstellungen für Ihren Hotspot:</h4>

<ul>

  <li>Verwaltung für mehrere Hotspots</li>

  <li>Verbindugsaufzeichnungen für alle Hotspots</li>

  <li>Differenzierte Einstellungsmöglichkeiten für die Zugangsprofile. Der
  Hotspot-Besitzer kann Zugangsbeschränkungen eingeben, die über mehrfache
  Einwahlen erhalten bleiben.

 
 
 
 
 
  <ul>

    <li>Beschränkung des Verbindungszeitraums</li>

    <li>Beschränkung des gesamten Uploadvolumens</li>

    <li>Beschränkung des gesamten Downloadvolumens</li>

    <li>Beschränkung des gesamten Upload- und Downloadvolumens</li>

    <li>Maximale Uploadgeschwindigkeit</li>

    <li>Maximale Downloadgeschwindigkeit</li>

    <li>Beschränkungen in der Reset-Zeit: Alle obigen Beschränkungen können nach
    einem bestimmten Zeitintervall zurückgesetzt werden. So kann dem Nutzer etwa
    erlaubt werden, über einen bestimmten Zeitraum täglich eine Stunde ins
    Internet verbunden zu werden oder den Datenverkehr auf 1GB pro Stunde zu
    begrenzen...</li>    <li>Verfallsdatum: Nach der ersten Einwahl erlischt der Zugang nach einer
    bestimmten Zeit. Sie können z.B. 2 Stunden täglich während einer Woche
    anbieten.</li>

 
 
 
 
 
  </ul>

  <li>Es können verschiedene Zugangsprofile angeboten werden, unter denen der
  Nutzer wählen kann.</li>

  <li>Die eingerichteten Zugangsprofile können auf verschiedene Hotspots
  angewendet werden. Nutzer können ihren erworbenen Zugang auf allen Hotspots
  eines Besitzers
  nutzen.</li>  <li>
Verwaltung privater Konten (oder Tickets). Diese sind zu einem Zugangsprofil
verbunden. Damit können Sie Ihren Kunden eine Vielfalt von Angeboten machen.</li>

  <li>Erstellung von Massentickets (Zugabengeschäft)</li>

  <li>Die Willkommensseite kann in Wysiwyg-Ansicht editiert werden mit Bild- und
  Flashuploads.</li>
  <li>Ticket- Anpassung und -Druck in Wysiwyg-Ansicht</li><li>Tickets können
  vergeben werden mit Identifizierung durch die MAC-Adresse: Das ermöglicht den
  Zugang für WLAN-Geräte ohne Browser wie WLAN-Telefone.</li><li>Es gibt die
  Möglichkeit, Ticket-Nutzer erst einmal über die Emailadresse zu
  identifizieren: Nutzer müssen zunächst einmal einen Bestätigungslink in einer
  Email anklicken, die ihnen zugesandt wird.</li>

</ul>Zu Ihrer Information über die neuesten Entwicklungen gibt es im Forum einen&nbsp; <a href="http:/forum/index.php/topic,83.msg566.html#new">besonderen Thread</a>.<h4>In Kürze (die Reihenfolge stellt keine Prioritätsliste dar):</h4><ul>  <li>Übersetzungen in mehrere Sprachen</li><li>Online-Abrechnung auf
  Provisionsbasis oder mit Pauschalabrechnung.</li></ul>
</div></div>
</div>
</div>
</div>
<div class='dbottom'>
<div class='left'></div>
<div class='right'></div>
<div class='center'></div>
</div>

</td>
</tr></table>
</div>
</body>
</html>
3. setup page:
Code: [Select]
<h1>Wie man einen DD-WRT Hotspot einrichtet</h1>
<h2>Erfordernisse</h2>

<p>


Sie benötigen zunächst mal eine Internetverbindung. Über die Art und Weise gibt
es keine Beschränkungen, es muss nur eine Verbindung über Ethernet-Kabel möglich
sein.</p>

<p>


Falls Sie keinen <a href="http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php?title=Installation#Supported_Devices" target="_blank">kompatiblen Router</a>
besitzen, können Sie einen Router <a href="/wk/Main/en/BuyDDWRT">kaufen, der bereits mit der Firmware versehen ist</a>.
</p>

<h2>Haftungsausschluß</h2>

<p>


Es ist recht einfach, Ihren Router mit der DD-WRT Firmware zu flashen. Bedenken
Sie aber, dass ein Fehler beim Flashen Ihren Router <a target="_blank" href="http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Bricked">blockieren</a>
 und es damit zum Verlust der Garantie kommen kann. </p>

<p><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">WorldSpot.net
lehnt jede Verantwortung dafür ab, was auch immer Sie mit Ihrem Router
anstellen. </span></p>

<p>Wenn Sie das Risiko vermeiden möchten, das mit Flashen verbunden ist, können
Sie <a href="/wk/Main/en/BuyDDWRT">einen Router kaufen, der schon mit der DD-WRT Firmware versehen ist</a>.<span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;"></span></p>
<h2>Wie man die DD-WRT Firmware auf der Router lädt</h2>

<p>


Erst mal müssen Sie sicher sein, dass Ihr Router <a href="http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php?title=Installation#Supported_Devices" target="_blank">unterstützt wird</a>
und ab 4MB Flash-Speicher hat. </p>

<p>


Auf unterstützten Routern mit&nbsp; 2MB Flashspeicher läuft Chillispot derzeit
nicht. Deshalb können sie nicht als Hotspot eingerichtet werden. (Das kann sich
aber in der Zukunft ändern.)</p>

<p>


Lesen Sie auf jeden Fall die <a href="http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php?title=Installation#Precautions_for_flashing" target="_blank">Vorsichtsmaßnahme beim Flashen</a>.</p>

<p>
Die neueste Version <a href="http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/down.php?path=downloads%2Fdd-wrt.v23+SP2/" target="_blank">DD-WRT V23SP2
 steht hier</a> zum Download.</p>

<p>


Dann halten Sie sich an die Beschreibung für Ihren Router auf der <a href="http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php?title=Installation" target="_blank">DD-WRT Installationsseite</a>. </p>

<p>


Sollten Sie Fragen zum Vorgehen haben, können Sie im <a href="/forum">Forum</a>
Hilfe suchen.</p>
<h2>Wie man DD-WRT konfiguriert</h2>

<p>
Wenn Ihr Router mit der DD-WRT-Firmware versehen ist,</p>


<ul>


  <li> verbinden Sie den Internet-Eingang (WAN) mit dem Modem oder dem Router,
  der Ihren Zugang zum Internet herstellt,</li>


  <li> verbinden Sie Ihren Computer mit einem der LAN-Eingänge. (die statische IP muss ausgeschaltet sein,&nbsp; DHCP soll automatisch IP-Adressen vergeben).</li>


  <li>Jetzt müssten Sie sich mit dem Router verbinden können, indem Sie <a href="http://192.168.1.1/" class="external" rel="nofollow">http://192.168.1.1</a>
  in die Adresszeile&nbsp; Ihres Browser eingeben (Benutzername: root, Passwort: admin).</li>


  <li>Prüfen Sie, ob Sie sich mit Ihrem Computer ins Internet verbinden können.
  Falls nicht, überprüfen Sie die Einstellungen zur Internetverbindung.
   
   
    <ul>


      <li> Falls Ihr Zugangsrouter dieselbe Adresse hat (192.168.1.x) müssen Sie
      bei Ihrem Hotspot-Router die&nbsp; IP-Adresse ändern (z.B. 192.168.2.1)
      </li>


   
   
    </ul>  </li>


</ul><ul>


  <li> Wenn Ihr Internetzugang klappt, richten Sie auf dem Hotspot-Router WLAN
  ein. Die Verschlüsselung (Wireless/Security) muss abgeschaltet sein.
  </li>


  <li> Prüfen Sie, ob Sie über WLAN ins Internet kommen.</li>


  <li> Falls das klappt, richten Sie Chillispot mit den angegebenen
  Einstellungen ein unter&nbsp; Administration/Hotspot/Chillispot. Am besten
  loggen Sie sich bei worldspot.net ein und kopieren Sie die Angaben aus der
  Seite http://worldspot.net/wk/SpotInfo.<ul>


      <li> &quot;Chillispot&quot;: Enable
      </li>


      <li> "Separate wifi from the lan bridge": Damit ist es Ihnen möglich, über
      die LAN-Eingänge direkt ins Internet zu gelangen ohne Chillispot. Ihr LAN
      ist so auch vor den WLAN-Nutzern geschützt.
      </li>


      <li> Bei DHCP&nbsp; wählen Sie WLAN.
      </li>


      <li> Beim Eintrag &quot;Radius server 1&quot; geben Sie die IP-Adresse des primären
      Radius-Servers ein.</li>


      <li> Beim Eintrag &quot;Radius server 2&quot; geben Sie die IP-Adresse des zweiten
      Radius-Servers ein. (da wird vorerst dieselbe Adresse eingegeben oder
      0.0.0.0)
      </li>


      <li> Beim &quot;dns server&quot; setzen Sie die IP-Adresse eines DNS-Servers ein,
      z.B. 208.67.222.222</li>


      <li> Bei &quot;Shared Key&quot;, geben Sie ihr geheimes Radius Passwort ein.
      </li>


      <li> &quot;Radius NASID&quot; is the Radius-Name Ihres Hotspot.</li>


      <li> &quot;Redirect Url&quot; ist die Ihnen mitgeteilte Adresse des Uam Servers, des
      Portals, auf das der Nutzer umgeleitet wird.
      </li>


      <li> &quot;UAM Secret&quot; ist ein geheimes Passwort, das Ihren Hotspot beim Portal
      identifiziert..
      </li>


      <li> &quot;UAM Allowed&quot; ist eine Liste von Websites, zu denen der nicht
      registrierte Nutzer Zugang haben soll (Ihre Hompage, Abrechnungssystem,
      lokale Tourismusangebote etc.).
      </li>


   
   
    </ul>  </li>


</ul><ul>


  <li> Sichern Sie die Einstellungen und machen Sie einen Neustart bei Ihrem
  Router.</li>


  <li> Jetzt sollte Ihr Hotspot funktionieren. Wenn Sie Ihren WLAN-Zugang
  geprüft haben vor der Einrichtung von Chillispot, machen Sie einen Neustart
  und Sie werden durch Chillispot auf das Portal umgeleitet.</li>


</ul>

<h3>Anmerkungen</h3>

<p>Stellen Sie sicher, dass Ihr Router, der Sie ins Internet verbindet und Ihr
Internet Service Provider Portweiterleitung der UDP Ports 1812 und 1813 ins
Internet gestattet. Chillispot fragt über diese Ports bei worldspot.net nach (radius requests).
Es
kann nicht arbeiten, wenn es keine Antwort erhält.</p>

<p>Alle Ihre am LAN angeschlossenen Computer sind vor Hotspot-Nutzern geschützt</p>


<p>Achtung: Diese Anleitungen sollten auch mit der neuen Version DD-WRT v24beta
funktionieren. Diese aktualisierte Ausgabe bringt eine echt coole neue
Produkteigenschaft mit. </p>

<p>
Die multiple SSID kann verschiedene virtuelle WLAN-Netze aufbauen. Das eine ist
dann unverschlüsselt für die Hotspot-Nutzer und das andere verschlüsselt zum
privaten Gebrauch (vielleicht sogar noch ein weiteres verschlüsselt für
Hotspot_Nutzer...das wird demnächst noch getestet.). Aber Achtung: Version 24
ist noch im Betazustand und noch nicht freigegeben!
</p>
</div></div>
</div>
</div>
</div>
<div class='dbottom'>
<div class='left'></div>
<div class='right'></div>
<div class='center'></div>
</div>

</td>
</tr></table>
</div>
</body>
</html>
4. buyDD-WRT
Code: [Select]
<h1>Wo man einen Router mit DD-WRT kaufen kann </h1>
    Die Entwickler von
    DD-WRT haben einen Shop im Internet. Dort können Sie Ihre DD-WRT-Router
kaufen.<br>
    <ul>
    <li><a href="http://www.dd-wrt.com/shop/catalog/product_info.php?products_id=28">
  Buffalo WHR-G54S</a></li>
    <li><a href="http://www.dd-wrt.com/shop/catalog/product_info.php?products_id=34">
  Buffalo WHR-HP-G54</a></li>
      </ul>
</div></div>
</div>
</div>
</div>
<div class='dbottom'>
<div class='left'></div>
<div class='right'></div>
<div class='center'></div>
</div>

</td>
</tr></table>
</div>
</body>
</html>
Regards
Pit

Offline WorldSpot

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2472
Re: Translation
« Reply #28 on: November 19, 2006, 01:41:06 am »
Just uploaded your translation.

more to be translated coming soon.

Thank you very much!  ;)


Offline Polykrates

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 69
Re: Translation
« Reply #29 on: November 19, 2006, 10:55:39 am »
German script ctnd.
Code: [Select]
,   'u73'    : '''Auswahl'''
,   'u74'    : '''Falsches Ticket/Passwort'''
,   'u75'    : '''Wenn Sie die Zugangsdaten für Ihr Ticket haben, müssen Sie sich zunächst identifizieren '''
               '''bevor Sie Ihre Daten eingeben<br>'''
,   'u76'    : '''Sie hatten sich bereits über den Bestätigungslink identifiziert. Bitte missbrauchen Sie diesen Dienst nicht.<br>'''
,   'u77'    : '''Willkommensseite ersetzt die worldspot.net-Kopfzeile und die linke Spalte. Fügen Sie %(Inhalt) ein.<br>'''
,   'u78'    : '''Erstellen Sie eine eigene Willkommensseite'''
,   'u79'    : '''Löschen Sie Ihre eigene Willkommensseite'''
,   'u80'    : '''Sie müssen "%(Inhalt)" in Ihre Seite einfügen'''
,   'u81'    : '''Bitte %s , um Ihre eigene Willkommensseite (bitte vorher speichern)zu sehen.<br>'''
,   'u82'    : '''klicken Sie hier''
,   'u83'    : '''Benutzername besteht bereits, wählen Sie einen anderen'''
,   'u84'    : '''Benutzername darf nicht mit einem Unterstrich beginnen'''
,   'u85'    : '''Email :'''
,   'u86'    : '''Bestätigungsmail von\n'''
,   'u87'    : '''Willkommen bei Worldspot.net, bitte klicken Sie den Link unten an, um Ihre Anmeldung zu bestätigen:\n'''
,   'u88'    : '''Vielen Dank.\n'''
,   'u89'    : '''Sie können auch "Registrierung bestätigen" anklicken, dann Ihren Benutzernamen eingeben und den folgenden Bestätigungsschlüssel:\n'''
,   'u90'    : '''<h1>Registrierung erfolgreich!</h1>'''
               '''Es wurde Ihnen eine Email geschickt, damit Sie sich anmelden können.<br>'''
               '''Klicken Sie auf den Bestätigungslink in der Email oder geben Sie <a href=/wk/Validate>hier</a> den Bestätigungsschlüssel ein.<br>'''
               '''Vor der Anmeldungsbestätigung können Sie keinen Hotspot einrichten<br>'''
,   'u91'    : '''ACHTUNG: WorldSpot.net wird Ihre Emailadresse an niemand weitergeben, wenn dies nicht gesetzlich erforderlich ist.'''
,   'u92'    : '''Nutzer können sich sofort nach der Identifikation verbinden'''
,   'u93'    : '''Minimale Informationen auf Ihrer Zugangsseite'''
,   'u94'    : '''Registrierung vor dem Gebrauch der Tickets erforderlich'''
,   'u95'    : '''Jetzt verbinden! :'''

}
Please ckeck the preview of the landing page. u95 is missing as prefix to "Connect now"

Regards
Pit