Author Topic: Translation  (Read 181071 times)

Offline WorldSpot

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2472
Re: Translation
« Reply #60 on: February 27, 2007, 09:06:20 pm »
I see that the Swedish pages are not updated, do you need help with that?

Regards
I'll send an email to all translators. If the author does not respond, I'll contact you if you don't mind.
Thanks for your proposal.

Offline Polykrates

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 69
Urgent plea: Mark changes
« Reply #61 on: March 06, 2007, 06:47:48 pm »
It is an unnecessary burden for the translators to check the existing pages they formerly translated for later changes. I am just checking the new welcome page and compare it with the original page I translated.

Urgent plea: Mark all alterations in the actual documents, which are for the translators at http://worldspot.net/lang/html/en/. If you do new alterations after some time, change the color!

Offline WorldSpot

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2472
Re: Translation
« Reply #62 on: March 06, 2007, 09:35:49 pm »
I will try to provide a diff for html.

I have the history of all files. Will it help you if I give you the english version of files at the same time?
I'm looking for a tool that does html diff.

For the python file En.py, 99% of the changes are made at the end.

Offline WorldSpot

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2472
Re: Translation
« Reply #63 on: March 06, 2007, 11:29:17 pm »
I added a diff html file in the lang directory: http://worldspot.net/lang/html
Only Welcome.html changed.

Offline WorldSpot

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2472
Re: Translation
« Reply #64 on: March 11, 2007, 02:31:25 am »
German translation updated (rev333)
Thanks!

No news from other translators?

I already added some more python translation. more will come soon (all will be translated)

Please always redownload your language files and reference (english) from the website http://worldspot.net/lang because there might have been some updates/changes.

Offline Polykrates

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 69
Re: Translation
« Reply #65 on: March 13, 2007, 06:36:05 am »
This is the Norwegian Setup page. More to come.

Code: [Select]
<title>DD-WRT hotspot setup prosedyre</title>
</head>

<body>


<h1>DD-WRT hotspot setup prosedyre</h1>
<h2>Krav og forutsetninger</h2>
<p>Først så trenger du en internet forbindelse. Det er ikke
noe begrensning om type internetforbindelse, men du må en &quot;ethernet”
plugg for å koble opp..<br>
<br>
Hvis du ikke har en
<a target="_blank" href="http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php?title=Installation#Supported_Devices">
kompatibel router</a>, så kan du
<a href="http://worldspot.net/wk/Main/en/BuyDDWRT">kjøpe en
som er klarert</a>.</p>
<h2>Disclaimer</h2>
<p>Flashing DD-WRT inn i din router er en enkel oppgave. Men
vær oppmerksom på at ukorrekt (feil) &quot;flashing procedure&quot;
kan skade din router og kanskje ugyldiggjøre garantien på
routeren.</p>
<p>
<span style="font-weight: bold; text-decoration: underline">
WorldSpot.net kan ikke holdes ansvarlig for hva som måtte
skje med din router. </span></p>
<p>Hvis du ikke vil ta sjansen på &quot;flashing&quot; din router, kan
du
<a target="_blank" href="http://worldspot.net/wk/Main/en/BuyDDWRT">
kjøpe en som allerede er klar med DD-WRT flashed</a>. </p>
<h2>Flashing DD-WRT</h2>
<p>Først av alt skal du forsikre deg om at din router
støttes og har minst 4mb med Flash.<br>
&nbsp;</p>
<p>Støttede routere med 2 Mb &quot;flashes&quot; kan ikke for tiden
kjøre &quot;chillispot&quot;, og kan ikke brukes for en hotspot. (Det
kan endre seg i fremtiden).</p>
<p>&nbsp;Vær sikker på at du har lest
<a href="http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php?title=Installation#Precautions_for_flashing">
sikkehetsinstruksjonen for flashing</a>.<br>
<br>
Last ned
<a target="_blank" href="http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/down.php?path=downloads/dd-wrt.v23+SP2/">
DD-WRT V23SP2 her</a></p>
<p>Så må du følge prosedyren som samsvarer med din routeri
<a target="_blank" href="http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php?title=Installation">
istallasjonssiden for DD-WRT</a>.<br>
<br>
Hvis du har spørsmål om &quot;flashing&quot; kan du be om hjelp i &quot;<a target="_blank" href="http://worldspot.net/forum">forum</a>&quot;.</p>
<h2>Configure DD-WRT</h2>
<p>Når routeren er flashet:</p>
<ul>
<li>Så snart din router er klar &quot;flashed&quot;:</li>
<li>Koble til internet (WAN) inngangen til ditt modem
eller eksisterende router.</li>
<li>Koble så PCen til en av nettverksportene på
                        routeren. (Skru av statisk IP og la DHCP velge ip
                        adresse<br>
                        automatisk)</li>
<li>Du skal nå kunne få kontatkt med routerens web
                        management.<br>
                        (<a href="http://192.168.1.1">http://192.168.1.1</a>)
                        (brukernavn: root, passord: admin)</li>
<li>Sjekk at du har tilgang til internet fra din. Hvis
                        ikke, kjør veiviser for internett oppkobling.<ul>
<li>Hvis eksisterende router addresse er den samme
                            ip adresse (192.168.1.x)<br>
                            må du forandre ip adressen på routeren. (feks.
                            192.168.2.1)</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>Når du har tilgang til internet, installerere du det
                        trådløse nettverket. Deaktiver Encryption for your
                        hotspot users. </li>
<li>Sjekk om du får tilgang til internet via tråløst
                        nett.</li>
<li>Hvis du får det, aktiver chillispot med følgende
                        instillinger i Administration/Hotspot/Chillispot<ul>
<li>Aktiver chillispot</li>
<li>Aktiver &quot;Separate wifi from the lan bridge&quot;:
                            Dette gjør at du kobler deg direkte til internet
                            uten å gå igjen chillispot ved bruk av trådløst
                            nett. Beskytter også ditt lokale nett mot wifi
                            brukere.</li>
<li>På DHCP interface, velg WLAN.</li>
<li>Sett Radius server 1 til ip addressen for din
                            primære radius server.</li>
<li>Sett Radius server 2 til ip addressen for din
                            sekundære radius server (bruk samme som server 1
                            eller la 0’ene stå om du bare har en).</li>
<li>Sett dns serveren til ip addressen for din dns
                            server.</li>
<li>I Shared Key, skriv inn ditt radius hemmelige
                            passord.</li>
<li>Radius NASID er radius navnet på din hotspot.</li>
<li>Redirect Url er addressen til din Uam Server,
                            web autensiserings portalen. </li>
<li>UAM Secret er et hemmelig passord mellom
                            Redirect Url og hotspot.</li>
<li>UAM Allowed er en liste over websidere som
                            uautoriserte brukere har tilgang til.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>Lagre og restart routeren</li>
<li>YHotspot skal nå fungere. Hvis du testet din wifi
                        enhet før du installerte chillispot, restart enheten for
                        å få ny<br>
                        chillispot IP.</li>
</ul>
<h3>NB</h3>
<p>Du må være sicker på at ekstern router og din ISP
                    aksepterer å sende videre UDP port 1812 og 1813 til
                    internet.<br>
                    Chillispot gjøt radius forespørsler til worldspot.net og vil
                    ikke fungere om den ikke får svar.</p>
<p>Alle PCer tilkoblet LAN porter vil være beskyttet mot
                    hotspot brukere.</p>
<p>All your computers connected on the LAN ports will be
protected from your hotspot users.</p>
<p>NB: Disse instruksjonene burde også fungere med DD-WRT
                    v24beta. Dette er en ny versjon med en ny veldig kul
                    feature.</p>
<p>The multiple SSID gir deg lov til å ha mange virtuelle
                    wifi nettverk. En uktryptert for dine hotspot brukere, en
                    kryptert for privat bruk, (kanskje en kryptert for hotspot
                    brukere. Dette vil bli testet). Merk at v24 fortsatt er beta
                    og ikke utgitt enda!</p>
<p>The multiple SSID allows to have several virtual wifi
                    networks. One unencrypted for your hotspot users, one
                    encrypted for your private use, (maybe one more encrypted
                    also for your hotspot users... this will be tested in the
                    future). Note that v24 is still beta and not yet released!
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

</body>

Regards
Pit

Offline mocho

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 12
Re: Translation
« Reply #66 on: March 16, 2007, 04:31:53 am »
Portuguese Pricing.html

Code: [Select]
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <title>WorldSpot.net preços dos serviços</title>
</head>

<body>


<h1>WorldSpot.net preços dos serviços</h1><p>


"Hotspots livres" (que significa sem condicionamentos de acesso) permanecerão livres
com algumas (pequenas) limitações que serão defenidas posteriormente.</p><p>Cobrança Online
com partilha de lucros (75% de lucro para o dono do hotspot)
está disponivel sem nenhuma taxa de configuração. Também é proposta uma taxa mensal
sem partilha de lucros (começando em Abril)</p>
<p>Depois de vários meses dum serviçoi experimental, WorldSpot cobrará o sistema de acesso por bilhetes. Existirá
vários modelos de preços para servir vários tipos de utilização.
Terá a escolha de taxas mensais para um uso ilimitado (começando em Abril) o utilização
baseada no preço (talvez mais tarde).</p>


<p>Não existe taxa de configuração.</p>


<h2>Saldo de conta WorldSpot</h2>


Para usar os serviços pagaveis, necessitará de comprar crédtos com
um preço regressivo. O preço base é 1 credito é 1 euro. Quantos mais créditos voçê
comprar, menos caro serão (um calculador estará disponivel brevemente):<br />


<br />


<table class="head" style="text-align: left;" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0">


  <tbody>


    <tr style="font-weight: bold;">


      <td class="head">Número de créditos a comprar</td>


      <td class="head">Preço por créditos adicionais</td>


      <td class="head">Exemplo de Preços</td>


    </tr>


    <tr>


      <td class="content">&lt; 25 creditos</td>


      <td class="content">1 euro por credito</td>


      <td class="content">25 credits = 25 euros</td>


    </tr>


    <tr>


      <td class="content">de 25 a 50 creditos </td>


      <td class="content">0.90 euro por crédito adicional</td>


      <td class="content">50 credits =&nbsp; 47.5 euros (-5%)</td>


    </tr>


    <tr>


      <td class="content">de 50 a 100 creditos</td>


      <td class="content">0.85 euro por crédito adicional</td>


      <td class="content">100 creditos = 90 euros (-10%)</td>


    </tr>


    <tr>


      <td class="content">de 100 a 200 creditos</td>


      <td class="content">0.80 euro por crédito adicional</td>


      <td class="content">200 creditos = 170 euros (-15%)</td>


    </tr>


    <tr>


      <td class="content">de 200 a 400 creditos</td>


      <td class="content">0.75 euro por crédito adicional</td>


      <td class="content">400 creditos = 320 euros (-20%)</td>


    </tr>


    <tr>


      <td class="content">de 400 a 800 creditos</td>


      <td class="content">0.70 euro por crédito adicional</td>


      <td class="content">800 creditos = 600 euros (-25%)</td>


    </tr>


    <tr>


      <td class="content">&gt; 800&nbsp;creditos</td>


      <td class="content">0.65 euro por crédito adicional</td>


      <td class="content">1600 creditos = 1120 euros (-30%)<br />


3200 creditos = 2160 euros (-32.5%)</td>


    </tr>


 
  </tbody>
</table>


<p>Quando a sua conta for creditada, todos os serviços worldspot estarão
disponiveis. Poderá fazer upgrades, adicionar hotspots ou
subescrever novos serviços qunado quiser . Não terá que pagar quando fizer
 upgrades, os seus créditos serão usados.</p>


<p>Os Créditos têm uma validade ilimitada e não são devolvidos.</p>


<h2>Taxa mensal para uso&nbsp;ilimitado/h2>

<p>
A melhor escolha para hotspots com muito uso.&nbsp;</p>


<ul>


  <li>9 creditos por hotspot por mês para bilhetes ilimitados</li>


 
  <ul>


    <li>Inclui autenticação com mac address e bilhetes de utilização
  multipla.</li>

    <li>Pagamento online está disponivel com partilha de lucros (75% de lucros para o dono do hotspot)</li>


 
  </ul>


  <li>9 creditos por hotspot por mês para pagamento online ilimitado</li>


 
  <ul>


    <li>Terá 100% do lucro do hotspot (execpto taxas
Paypal)</li>


 
  </ul>


  <li>12 credits por hotspot por mês para bilhetes ilimitados E PARA para 
pagamento online ilimitado.</li>


</ul>

<p>
Examplo de priços:</p>


<table style="text-align: left;" class="head" border="1" cellpadding="6" cellspacing="0">


  <tbody>


    <tr>


      <td class="head" style="font-weight: bold;">Descrição</td>


      <td class="head" style="font-weight: bold;">Numero de creditos</td>


      <td class="head" style="font-weight: bold;">Preço em euros</td>


      <td class="head" style="font-weight: bold;">Desconto</td>


    </tr>


    <tr>


      <td class="content">1&nbsp;hotspot durante 3 meses (completo)</td>


      <td class="content">12*3=36 creditos</td>


      <td class="content">34.90 euros</td>


      <td class="content">-3.1%</td>


    </tr>


    <tr>


      <td class="content">6&nbsp;hotspot durante 1 meses (parcial)</td>


      <td class="content">9*6=54 creditos</td>


      <td class="content">50.90 euros</td>


      <td class="content">-5.7%</td>


    </tr>


    <tr>


      <td class="content">2&nbsp;hotspot durante 6 meses (parcial)</td>


      <td class="content">9*6*2=108 crediots</td>


      <td class="content">96.40 euros</td>


      <td class="content">-10.7%</td>


    </tr>


    <tr>


      <td class="content">1&nbsp;hotspot durante 12 meses (completo)</td>


      <td class="content">12*12=144 creditos</td>


      <td class="content">125.20 euros</td>


      <td class="content">-13.1%</td>


    </tr>


    <tr>


      <td class="content">5&nbsp;hotspot durante 12 meses (completo)</td>


      <td class="content">5*12*12=720 creditos</td>


      <td class="content">544 euros</td>


      <td class="content">-24.4%</td>


    </tr>


    <tr>


      <td class="content">20 hotspot durante 12 meses (completo)</td>


      <td class="content">20*12*12=2880 creditos</td>


      <td class="content">1952 euros</td>


      <td class="content">-32.2%</td>


    </tr>


 
  </tbody>
</table>


<p>Um mês são 31 dias. No inicio de cada periodo mensal (para cada
hotspot), o balanço de crédito é deduzido e a subscrição não pode ser
alterada até ao periodo mensal seguinte. É Possivel programar uma
renovação automática, upgrade ou cancelamento para o próximo periodo.</p>


<h2>Preços para bilhetes baseados em Utilização</h2>

<p>Nota: Estes preços podem ser propostos algum tempo depois da taxa ilimitada.</p>


<ul>


  <li>A melhor opçõa se não está seguro sobre a utilização
do hotspot. </li>


  <li>Geração e impressão de bilhetes é GRÁTIS! </li>


  <li>Será cobrado apenas quando o bilhete for utilizado
pela primeira vez.</li>


  <li>Para bilhetes de utilização multipla, será cobrado quando for usado
pela primeira vez para cada dispositivo. </li>


  <li>O preço por bilhete (em creditos) é basedo no perfil de acesso do bilhete.
Quando crear um perfil de acesso, o preço será mostrado.</li>

 
  <ul>

    <li>O cálculo&nbsp; de preço por bilhete será mostrado brevemente.</li>

 
  </ul></ul>


</body></html>

Offline mocho

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 12
Re: Translation
« Reply #67 on: March 16, 2007, 05:21:38 am »
New portuguese Welcome.html

Code: [Select]
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html><head><title>Bem vindo ao sistema de gestão de hotspots WorldSpot</title></head><body><h1>Bem vindo a WorldSpot.net</h1>


<p>


Configure o seu hotspot grátis, e partilhe a sua ligação à Internet!</p>
<p>
Worldspot.net oferece uma solução fácil para qualquer pessoa partilhar
a sua ligação à Internet com funcionalidades avançadas para autenticar
os utilizadores do seu hotspot e controlar como se conectam à Internet. </p>


<p>
Por exemplo, pode limitar a conexão à Internet dos utilizadores a 10 horas
por semana ou 100Mb por dia. Este serviço é grátis desde que o acesso ao
seu hotspot seja grátis.</p>
Pode personalizar facilmente a página incial do seu hotspot com o editor wysiwyg integrado. Aqui está <a href="http://worldspot.net/wk/Uam?nasid=WorldSpotDemo1&amp;res=notyet&amp;uamip=worldspot.net&amp;uamport=80&amp;challenge=123&amp;mac=00-00-00-00-00-00">uma demonstração ao vivo da página inicial</a>.
<p><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;"></span>Pode cobrar aos seus utilizadores online e automatizar completamente o seu hotspot.
Voçê&nbsp;terá a maior partilha de lucros do mercado: 75% do lucro do seu hotspot
vai directamente para a sua conta paypal. Por favor <a href="http://worldspot.net/wk/Main/en/Doc#OnlineBilling">clique aqui</a> para mais informação.</p>


<p>Para os donos de lugares públicos (bares, hotéis, ...), é possível
imprimir bilhetes de acesso personalizados de acesso ao seu hotspot. Este serviço será pago brevemente.
</p>


<h2>O que é um hotspot?</h2>
<p>

Um hotspot é um ponto de acesso sem fios para o publico aceder à
Internet. Tem&nbsp;um portal captivo que autentifica os utilizadores
do hotspot e garante acesso à Internet
se as politicas de condição de acesso ao hotspot estão preenchidas.</p>


<h2>Como Funciona?</h2>
<p>

O utilizador sem fios&nbsp;liga-se à rede do hotspot sem fios&nbsp;com um computador, pda ou qualquer outro dispositivo sem fios com um web browser.</p>
<p>

Depois qualquer tentativa de ligação com um website será automaticamente redireccionada para o web site do hotspot  (Isto chama-se um portal). </p>
<p>

Este redirecionamento é feito por um software de portal captivo
situado no (ou perto) do ponto de acesso sem fios, porque o utilizador
ainda não está autenticado.</p>
<p>

WorldSpot.net fornece o serviço portal do hotspot que autentifica o usuário
 e certifica-se de que a política do acesso do hotspot seja preenchida. Quando
 isto é feito, WorldSpot.net emite uma mensagem para o ponto de acesso que concede
 acesso à Internet, possivelmente com algumas limitações (tempo de conexão máximo,
 volume máximo ou velocidade máxima).
</p>


<h2><a name="Setup"></a>Como configurar o seu hotspot</h2>


<p>

Configurar o hotspot é muito simples e completamente grátis.</p>
<p>

O portal de gerência de hotspot do Worldspot.net é compatível com
um software de portal captivo chamado <a href="http://chillispot.org" target="_blank">chillispot</a>, que funciona em qualquer
PC ou Router&nbsp;compatível com linux.</p>
<p>

A solução recomendada é instalar&nbsp;<a href="http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/What_is_%22DD-WRT%22%3F" target="_blank">DD-WRT</a> no seu <a href="http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php?title=Installation#Supported_Devices" target="_blank">router compatível</a>,&nbsp;um
firmware grátis muito fácil de usar para router sem fios&nbsp;que inclui muitas características poderosas
incluindo portal captivo chilispot. Com DD-WRT você pode configurar
o seu hotspot sem editar nenhum&nbsp;ficheiro ou usar um comando de consola,&nbsp;
usando apenas a interface web.</p>
<p>

Por favor siga o <a href="/wk/Main/en/SetupDDWRT">o procedimento de instalação de hotspot no DD-WRT</a>. Em teste está um <a href="http://worldspot.net/wk/en/Doc#Coova">firmware de configuração automática de hotspot para CoovaAP </a>.</p>
<p>

Se você tiver as capacidades, você pode também usar todos os outros firmwares livres do linux com chilispot(como <a href="http://openwrt.org/" target="_blank">openwrt</a>), ou um PC linux.</p>
<p>

Uma vez que configure o chillispot, simplesmente registe-o, clique no email de
validação, então você poderá criar seu hotspot simplesmente dando-lhe um nome.</p>
<p>

Uma vez criado, clique em 'mostrar info de configuração' e mude o seu ficheiro de configuração do chillispot &nbsp;em concordância.</p>
<p>

Não se esqueça de configurar seu hotspot e de criar um perfil de acesso.</p>
<p>

Depois reinicie o seu router, e deverá poder conectar-se ao seu hotspot e testá-lo.</p>

<h2>Características do WorldSpot.net</h2>
<p>
Com WorldSpot.net, não precisa de configurar um complicado server radius
e web server. O seu hotspot pode correr autonomamente no seu router sem
fios barato ligado à Internet.</p>
<p>
Quando o(s) seu(s) hotspot(s) está(ão) configurados, todos os seus hotspot(s)
podem ser modificados através da Internet. Você não precisa de aceder fisicamente ao(s)
hotspot(s).
</p>
<h4>Características de configuração do Hotspot:</h4><ul>

  <li>Configuração de vários hotspots</li>

  <li>História de conexão para todos os hotspots</li>

  <li>Perfis de acesso avançados. O dono do hotspot pode definir
limitações de acesso. Estas&nbsp;são válidas para múltiplas conexões.</li>

 
 
 
 
 
  <ul>

    <li>Tempo de conexão total permitido.</li>

    <li>Volume total de upload permitido</li>

    <li>Volume total de download permitido</li>

    <li>Volume total de upload+download permitido</li>

    <li>Velocidade máxima de upload</li>

    <li>Velocidade máxima de download</li>

    <li>Tempo para reset às limitações: Todas as limitações em cima podem ser
restauradas depois de um tempo especificado a partir da 1ª conexão ou
restauração anterior. Isto permite aos utilizadores conectar 1h por dia,
ou limitar a 1gb por hora...</li>    <li>Tempo de expiração: O acesso expira depois de uma quantidade
de tempo especificada a partir da primeira conexão. Por exemplo você pode
oferecer 2h por dia durante uma semana.</li>

 
 
 
 
 
  </ul>

  <li>Pode haver múltiplos perfis de acesso que o utilizador pode escolher.</li>

  <li>Os perfis de acesso podem ser aplicados em vários hotspots. Os utilizadores podem&nbsp;ver o estado da sua conexão válido em todos os seus hotspots.</li>  <li>
Gerenciamento de contas privadas(ou billhetes). Estes estão associados com
perfil de acesso, para assim poder criar uma larga oferta comercial para os
seus clientes.</li>  <li>Criação em massa de bilhetes (gerenciamento de grupos)</li>


  <li>Edição Wysiwyg de mensagem de Boas-Vindas do hotspot com upload de imagem e flash.</li>


  <li>Personalização e impressão Wysiwyg dos bilhetes</li>

  <li>Personalização completa Wysiwyg da página de Boas Vindas</li>

  <li>Bilhetes por MAC address ou contas privadas: Pode vender bilhetes para qualquer dispositivo sem fios que não tenha browser como telefones wifi.</li>

  <li>Opção de validação de Email para utilizadores de bilhetes: Os utilizadores têm que validar o seu email entes de poderem utilizar o seu bilhete.</li>

  <li>Pagamento automatico online com cartão de crédito através de <a href="https://www.paypal.com/fr/mrb/pal=KMJFE58AWG3NE" target="_blank">Paypal</a>:</li>
  <ul>
    <li>Partilha de lucros com a maior percentagem de lucros para si do mercadot: 75% para si!</li>
    <li>Pagamentos directos do seus utilizadores &nbsp;para a sua conta paypal. Não precisa de esperar por saldos minimos para receber o seu dinheiro.</li>
  </ul></ul>

Para ser informado das ultimas caracteristicas disponibilizadas, existe um<a href="http://worldspot.net/forum/index.php/topic,83.msg566.html#new">tópico especial do forum acerca disso</a>.<h4>Em breve (a ordem pode mudar):</h4>

<ul>

  <li>Partilha de lucros de cobrança de uma conta paypal de terceiros que poderá configurar.</li>
  <li>Taxas mensais para sistema de bilhetes online ilimitados ou cobrança online sem partilha de lucros.</li>

</ul>


</body></html>
« Last Edit: March 16, 2007, 05:33:37 am by mocho »

Offline mocho

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 12
Re: Translation
« Reply #68 on: March 16, 2007, 05:26:13 am »
Logon.html


Code: [Select]
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <title>Previsão do hotspot WorldSpot</title>
</head>
<body><h1>Num hotspot real, estaria ligado à internet!</h1>Obrigado por experimentar o sistema de hotspot WorldSpot.</body>
</html>


Offline WorldSpot

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2472
Re: Translation
« Reply #69 on: March 16, 2007, 05:16:15 pm »
Portuguese and norwegian updated.
(both have still some files missing...)

Thank you very much! :)

Offline mocho

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 12
Re: Translation
« Reply #70 on: March 20, 2007, 12:07:06 am »
Portuguese Pt.py

Code: [Select]
# -*- coding: utf-8 -*-

ptDict={
    'wel01'  : u'''Bem-vindo %s'''
,   'wel02'  : u'''Bem-vindo, Convidado'''
,   'wel03'  : u'''Registo'''
,   'wel04'  : u'''Validar registo'''
,   'wel05'  : u'''Página Inicial'''
,   'wel06'  : u'''Logout'''
,   'wel07'  : u'''Sobre WorldSpot.net'''
,   'wel08'  : u'''Historia das conexões'''
,   'wel09'  : u'''Login'''
,   'wel10'  : u'''Fórum'''
,   'wel11'  : u'''Criar novo Hotspot'''
,   'wel12'  : u'''Gerir o meu Hotspot'''
,   'wel13'  : u'''Gerir os meus Hotspots'''
,   'wel14'  : u'''Seleccionado: '''
,   'wel15'  : u'''Mostrar info de config'''
,   'wel16'  : u'''Configurar Hotspot'''
,   'wel17'  : u'''Gerir perfis de acesso'''
,   'wel18'  : u'''Gerir bilhetes'''
,   'wel19'  : u'''Mostrar história da sessão'''
,   'wel20'  : u'''Criar outro Hotspot'''
,   'wel21'  : u'''Opções da conta'''

,   '01'     : u'''Nome do Hotspot'''
,   '02'     : u'''Hotspot requere utilizadores validados'''
,   '03'     : u'''Permitir os utilizadores validar o email durante 5 min'''
,   '04'     : u'''Mensagem de Boas Vindas para mostrar aos utilizadores do hotspot(html)'''
,   '05'     : u'''Submeter'''
,   '06'     : u'''Apagar'''
,   '07'     : u'''Seleccionar hotspot para mostrar ou configurar'''
,   's08'    : u'''Sem hotspot seleccionado'''
,   's09'    : u'''AVISO: apagar o seu hotspot apagará todos os registos de conta associados<br>'''
,   's10'    : u'''Deseja realmente apagar o hotspot: %s ?<br>'''
,   's11'    : u'''Confirmar'''
,   's12'    : u'''O nome deste hotspot já existe'''
,   's13'    : u'''removendo perfil de acesso %s<br>'''
,   's14'    : u'''Hotspot %s destruído<br>'''
,   's15'    : u'''Ainda existem utilizadores ligados a este hotspot<br>'''
,   's16'    : u'''Utilizador "%s" ligou-se<br>'''
,   's17'    : u'''Apagando a seguinte conta:'''
,   's18'    : u'''Opções actualizadas'''
,   's19'    : u'''Configuração de Hotspot'''
,   's20'    : u'''Configuração para "%s"'''
,   's21'    : u'''Perfis de acesso'''
,   's22'    : u'''Ainda não configurou um perfil de acesso para este hotspot<br>'''
,   's23'    : u'''<strong>Utilizadores não se podem ligar!</strong><br>'''
,   's24'    : u'''Detalhes'''
,   's25'    : u'''Click <a href="CreateAccess">aqui</a> para configurar perfis de acesso<br>'''
,   's26'    : u'''Login :'''
,   's27'    : u'''Password :'''
,   's28'    : u'''<h1>Bem-vindo %s,</h1>agora está ligado<br>'''
,   's29'    : u'''Agora está desligado'''
,   's30'    : u'''Login/password errado'''
,   's31'    : u'''Login não encontrado'''
,   's32'    : u'''Login'''

,   'u01'    : u'''Timeout. Por favor religue-se a qualquer website<br>'''
,   'u02'    : u'''Agora está ligado a este hotspot.'''
,   'u03'    : u'''Agora pode navegar na Internet!<br>'''
,   'u04'    : u'''Para desligar, deve inserir a seguinte url: http://%s:%s ou manter esta página aberta.<br>'''
,   'u05'    : u'''Pode também tentar escrever "exit" na barra de endereço (não funciona por vezes)<br>'''
,   'u06'    : u'''Ainda está ligado a este hotspot'''
,   'u07'    : u'''Agora está desligado deste hotspot'''
,   'u08'    : u'''Você está agora num hotspot publico gerido por Worldspot.net.'''
,   'u09'    : u'''Ligação falhada'''
,   'u10'    : u'''Se esperou demasiado, ocorreu um timeout. Tente outra vez.<br>'''
,   'u11'    : u'''Será desligado em '''
,   'u12'    : u'''Descrição do seu bilhete'''
,   'u13'    : u'''Limitações'''
,   'u14'    : u'''Estatísticas'''
,   'u15'    : u'''Click aqui para ligar!'''
,   'u16'    : u'''Desculpe, não pode ligar<br>'''
,   'u17'    : u'''Click aqui para tentar outro bilhete'''
,   'u18'    : u'''Desligar'''
,   'u19'    : u'''Politica de ligação'''
,   'u20'    : u'''Actualmente, nenhum perfil de acesso está definido para este hotspot. Ninguém se pode ligar.<br>'''
,   'u21'    : u'''Sem acesso livre<br>'''
,   'u22'    : u'''Você pode escolher entre o seguinte:<br>'''
,   'u23'    : u'''Apenas utilizadores validados se podem ligar a este hotspot. <br>'''
               u'''Se não estiver registado neste website, pode fazê-lo agora.<br>'''
               u'''Durante o processo de registo, um email de validação ser-lhe-á enviado.<br>'''
               u'''Serão depois garantidos 5 minutos para ler o email e clickar no link para validar o seu registo.<br>'''
,   'u24'    : u'''Não se pode ligar antes de validar a sua conta<br>'''
               u'''Se se registar, tenha a certeza que pode ler o seu email sem este hotspot<br>'''
,   'u25'    : u'''Detalhes de politica'''
,   'u26'    : u'''Por favor faça login ou registe-se para ter o seu acesso à Internet<br>'''
,   'u27'    : u'''Identificação'''
,   'u28'    : u'''Password:'''
,   'u29'    : u'''Apenas para utilizadores registados. '''
,   'u30'    : u'''Clica aqui para te registares'''
,   'u31'    : u'''Para bilhetes ou contas privadas<br>'''
,   'u32'    : u'''Politica de acesso actual:'''
,   'u33'    : u'''Sessão de  Validação de Email<br>'''
,   'u34'    : u'''Estado actual:'''
,   'u35'    : u'''Estatísticas actuais:'''
,   'u36'    : u'''Refrescar estado actual'''
,   'u37'    : u'''Escolher outra politica de ligação'''
,   'u38'    : u'''Clica aqui para ligar!'''
,   'u39'    : u'''Não se pode ligar<br>'''
,   'u40'    : u'''Login:'''
,   'u41'    : u'''Login de utilizador'''
,   'u42'    : u'''Login de bilhete'''
,   'u43'    : u'''Não está validado, não pode ter acesso livre sem se validar<br>'''
,   'u44'    : u'''Hotspot sem acesso livre<br>'''
,   'u45'    : u'''Não iniciado'''
,   'u46'    : u'''Impossível fazer login'''
,   'u47'    : u'''Ligar!'''
,   'u48'    : u'''Detalhes de politica'''
,   'u49'    : u'''detalhes'''
,   'u50'    : u'''Clica aqui para desligar'''
,   'u51'    : u'''Acesso por bilhetes está disponível. Para usar um bilhete deve desligar<br>'''
,   'u52'    : u'''Outros utilizadores ligados a este hotspot:'''
,   'u53'    : u'''Ninguém<br>'''
,   'u54'    : u'''Desligar'''
,   'u55'    : u'''Estado'''
,   'u56'    : u'''Hotspot actual'''
,   'u57'    : u'''Descrição detalhada de perfil de acesso'''
,   'u58'    : u'''Pequena descrição:'''
,   'u59'    : u'''Tipo de Acesso'''
,   'u60'    : u'''Livre<br>'''
,   'u61'    : u'''Bilhetes<br>'''
,   'u62'    : u'''Limites'''
,   'u63'    : u'''Hotspots aplicáveis'''
,   'u64'    : u'''Nenhum hotspot aplicável'''
,   'u65'    : u'''Tempo permitido de ligação'''
,   'u66'    : u'''Max %s volume'''
,   'u67'    : u'''%s limitação de velocidade'''
,   'u68'    : u'''<p>Quando estas limitações são atingidas, estas são recontadas '''
               u'''%s depois da primeira ligação ou recontagem anterior</p>'''
,   'u69'    : u'''<p>Tempo para expirar depois da 1ª ligação:%s</p>'''
,   'u70'    : u'''Sem limitações<br>'''
,   'u71'    : u'''A sua identificação de conta é valida<br>'''
,   'u72'    : u'''A sua identificação de conta ainda não foi validada. Por favor valide o seu registo clicando no email que lhe foi enviado (%s).<br>'''
,   'u73'    : u'''Seleccionar'''
,   'u74'    : u'''Bilhete/password errado'''
,   'u75'    : u'''Se te códigos de acesso de bilhete, primeiro você deve identificar-se '''
               u'''antes de inserir os seus códigos<br>'''
,   'u76'    : u'''Você já teve uma sessão de validação de email. Por favor não abuse desse serviço.<br>'''
,   'u77'    : u'''Página de Boas-vindas que repõe o cabeçalho e barra esquerda do worldspot. Adicione %(content) dentro.<br>'''
,   'u78'    : u'''Criar página personalizada'''
,   'u79'    : u'''Apagar página personalizada'''
,   'u80'    : u'''Deve definir "%(content)" dentro da sua página'''
,   'u81'    : u'''Por favor %s para prever a sua página inicial (Deve guardar antes)<br>'''
,   'u82'    : u'''click aqui'''
,   'u83'    : u'''Login já existente, por favor escolha outro'''
,   'u84'    : u'''O nome de Login não deve começar por underscore'''
,   'u85'    : u'''Email :'''
,   'u86'    : u'''Email de validação de registo de WorldSpot.net'''
,   'u87'    : u'''Bem-vindo a Worldspot.net, por favor clica no link em baixo para validar o seu registo:\n'''
,   'u88'    : u'''Obrigado.\n'''
,   'u89'    : u'''Pode também clicar em "Validate registration" e depois inserir o seu login e a seguinte chave de validação:\n'''
,   'u90'    : u'''<h1>Registo bem sucedido</h1>'''
               u'''Um email foi-lhe enviado para validação.<br>'''
               u'''Por favor clica no link, ou insira a sua chave de validação <a href=/wk/Validate>aqui</a><br>'''
               u'''Não pode criar o seu hotspot antes de validar<br>'''
,   'u91'    : u'''NOTA: WorldSpot.net não comunicará o seu email a terceiros a não ser que legalmente intimado.'''
,   'u92'    : u'''Utilizadores ligam-se directamente depois de identificados'''
,   'u93'    : u'''Mostrar informação mínima na página inicial'''
,   'u94'    : u'''Bilhetes necessitam de registo antes de usar'''
,   'u95'    : u'''Ligar agora! :'''
,   'u96'    : u'''Email de validação enviado de novo para %s<br>'''
,   'u97'    : u'''Por favor <a href="Validate?resend=1">clica aqui</a> para reenviar o email de validação para %s<br>'''
,   'u98'    : u'''Bem vindo %s, agora está validado'''
,   'u99'    : u'''Mesmo dispositivo ligado<br>'''
,   'v00'    : u'''Documentação'''
,   'v01'    : u'''A sua sessão expirou. Por favor faça de novo login.<br>'''
,   'v02'    : u'''Código de bilhete'''
,   'v03'    : u'''Setup online billing'''
,   'v04'    : u'''Para comprar acesso online, deve <a href="Register?uam=1">registar-se</a> ou fazer login primeiro. Não necessita de validar o seu email.<br>'''
,   'v05'    : u'Pague agora'
,   'v06'    : u'Por favor ligue-se ou <a href="Register?uam=1">registe-se</a> para pagar com Paypal'
,   'v07'    : u'GRÁTIS'
,   'v08'    : u'Preço: '
,   'v09'    : u'Verificação de Email'
,   'v10'    : u'Hotspots'
,   'v11'    : u'Acesso'
,   'v12'    : u'Bilhetes'
,   'v13'    : u'creação de bilhetes'
,   'v14'    : u'lista de bilhetes'
,   'v15'    : u'Impressão de bilhetes'
,   'v16'    : u'Pagamento Online'
,   'v17'    : u'Hist+oria de Pagamentos'
,   'v18'    : u'Clique aqui para uma sessão segura'
,   'v19'    : u'Página configuração de hotspot para DD-WRT "%s"'
,   'v20'    : u"<p>Quando configurar o seu router DD-WRT (v23SP2)para uso normal da internet, "
               u"deve verificar se o seu router pode aceder à internet apartir de ligações com e sem fios.</p>"
               u"<p>Quando tudo funcionar, pode ir a Administração / Hotspot / Chillispot and "
               u"preencher os valores em baixo:</p>"
               u'Mais detalhes <a href="Main/%s/SetupDDWRT">nesta página.</a>'
,   'v21'    : u'NOTA:'
               u'Autenticação MAC address é suportada, '
               u'<a href="/forum/index.php/topic,83.msg425.html#msg425">clique aqui para mais detalhes</a><br>'
               u'Espaços em branco na NAS ID não são suportados<br>'
               u'O servidor radius do Worldspot é compativel com outros servidores UAM. '
               u'Por favor certifique-se que define o uam secret dentro do script UAM <br>'
               u'<br>'
,   'v22'    : u'Chillispot configuração para hotspot "%s"'
,   'v23'    : u"Aqui está o conteúdo do ficheiro de configuração do chilispot ('/etc/chilli.conf')<br>"
               u"Por favor, mude todo o conteúdo deste ficheiro com o seguinte<br>"
,   'v24'    : u"<p>Este hotspot (%s) nunca foi ligado. Isto significa que WorldSpot.net nunca recebeu nenhum pedido radius.</p>"
,   'v25'    : u"Não tem nenhum hotspot creado"
,   'v26'    : u'Por favor selecione um hotspot'
,   'v27'    : u"Selecione um dos seus Hotspots"
,   'v28'    : u'<font size="5">Bem vindo a <strong>WorldSpot.net</strong> <font color="#ff0000">hotspot</font> - system!</font><br />'
               u'A melhor solução de portal captivo.'
,   'v29'    : u'Voçê tem que validar o seu email para criar o seu hotspot'
,   'v30'    : u'Uma vez instalado o chillispot, pode criar o seu hotspot aqui.<br>'
               u'Por favor introduza info do hotspot a criar<br>'
,   'v31'    : u'O seu hotspot foi criado.'
,   'v32'    : u"Criar novo"
,   'v33'    : u"Apagar"
,   'v34'    : u"Actualizar"
,   'v35'    : u'Insira um nome do perfil'
,   'v36'    : u'Insira uma breve descrição que será mostrada aos seus utilizadores'
,   'v37'    : u'Tempo total permitido da ligação em segundos.<br>(vazio para ilimitado)'
,   'v38'    : u'Volume total de upload permitido em bytes.<br>(vazio para ilimitado)'
,   'v39'    : u'Volume total de download permitido em bytes.<br>(vazio para ilimitado)'
,   'v40'    : u'Volume total de upload+download permitido em bytes.<br>(vazio para ilimitado)'
,   'v41'    : u'Velocidade limite de Upload em bit/s.<br>(vazio para ilimitado)'
,   'v42'    : u'Velocidade limite de Download em bit/s.<br>(vazio para ilimitado)'
,   'v43'    : u'Tempo a esperar para fazer reser às limitações.<br>'
               u'Depois deste tempo, os utilizadores podem ligar-se novamente<br>'
               u'Com todas as limitações resetadas.<br>'
               u'(vazio para nunca renovar)'
,   'v44'    : u'Tempo em que expira depois da primeira ligação<br>'
               u'não depende das ligações<br>'
               u'(vazio parea infinito)'
,   'v45'    : u'Oferecer este acesso de graça'
,   'v46'    : u'Mostrar login do bilhete para este perfil'
,   'v47'    : u'Preço de pagamento online'
,   'v48'    : u'Selecionar a que hotspots este perfil se aplica'
,   'v49'    : u"Mostrar/Editar perfil"
,   'v50'    : u'Selecionar perfil de acesso para mostrar/editar'
,   'v51'    : u"Não pode ser grátis com bilhetes ou preço"
,   'v52'    : u"Aqui pode criar um perfil de acesso que determina as condições "
               u"sob as quais os utilizadores podem ligar-se ao seu hotspot(s).<br>"
,   'v53'    : u"Não tem perfil de acesso defenido. Nenhum utilizadores se pode ligar.<br>"
               u"Por favor preencha o formulário em baixo para criar um<br>"
,   'v54'    : u'Acesso grátis ilimitado'
,   'v55'    : u'grátis'
,   'v56'    : u'Aviso, a sua conta paypal não está configurada<br>'
,   'v57'    : u'Erros encontrados. Por favor verifique.'
,   'v58'    : u'Este perfil não tem tipo de acesso configurado'
,   'v59'    : u'Vendido online com paypal:%s<br>'
,   'v60'    : u'Preços'
,   'v61'    : u"hotspot wifi internet partilha chillispot captivo portal grátis gestão pagamentos bilhetes serviço dd-wrt ddwrt wrt openwrt" # keywords
,   'v62'    : u'Worldspot.net é um portal grátis de gestão de hotspot sem fios. '
   u'Todos podem partilhar o acesso à internet apenas com utilizadores autenticados. '
   u'Compativel com chillispot, pode configurar o seu hotspot em apenas alguns minutos. '
   u'Sistema de bilhetes muito potente e serviço de pagamentos online.'
,   'v63'    : u'História de ligação do Hotspot'
,   'v64'    : u'Existiram %d ligações<br>'
,   'v65'    : u'Mostrando de %d a %d<br>'
,   'v66'    : u'Tempo acutal:%s<br>'
,   'v67'    : u'Hotspot :'
,   'v68'    : u'Numero a mostrar:'
,   'v69'    : u'Range:'
,   'v70'    : u"Esconder unknownMac"
,   'v71'    : u"Mostrar"
,   'v72'    : u'Criação de bilhetes e contas privadas'
,   'v73'    : u"Não tem nenhum perfil de acesso defenido. Nenhum utilizador se pode ligar.<br>"
               u'Por favor <a href="CreateAccess">crie um</a><br>'
,   'v74'    : u'Criar/Editar uma conta privada ou bilhete'
,   'v75'    : u'<br>Bilhete(s) criados com sucesso<br>'
,   'v76'    : u'Criação de bilhetes em massa'
,   'v77'    : u'Selecionar um perfil de accesso'
,   'v78'    : u'Bilhete de utilização multipla:'
,   'v79'    : u"Criar/Editar"
,   'v80'    : u'Selecionar um prefixo opcional de bilhete'
,   'v81'    : u'Selecionar um numero de inicio'
,   'v82'    : u'Quantos bilhetes? (max=100)'
,   'v83'    : u'Quantos caracteres de password?'
,   'v84'    : u'Tipo de Password'
,   'v85'    : u"Gerar"
,   'v86'    : u'Apenas Digitos'
,   'v87'    : u'Letras+digitos'
,   'v88'    : u'Procurar bilhete:'
,   'v89'    : u'Perfil:'
,   'v90'    : u'Juntar:'
,   'v91'    : u'Estado:'
,   'v92'    : u"Apagar todos (sem aviso!)"
,   'v93'    : u'todos'
,   'v94'    : u'Não iniciados'
,   'v95'    : u'Iniciados'
,   'v96'    : u'Acabados'
,   'v97'    : u'Ligados'
,   'v98'    : u'DatadeInicio'
,   'v99'    : u'História
,   't01'    : u'Uso múltiplo'
,   't02'    : u'sim'
,   't03'    : u'não'
,   't04'    : u'história'
,   't05'    : u'Aviso existem bilhetes no conjunto. Não foi apagado.<br>'
,   't06'    : u'Conjunto apagado.<br>'
,   't07'    : u'Sintaxe de procura errada: %s<br>'
,   't08'    : u'qualquer'
,   't09'    : u'sem conjunto'
,   't10'    : u'%s%04d a %d'
,   't11'    : u'%d bilhetes encontrados<br>'
,   't12'    : u'%d a %d'
#t13
#t14
#t15
#t16
#t17
#t18
#t19
#t20
#t21
#t22
#t23
#t24
#t25
#t26
#t27
#t28
#t29
#t30
#t31
#t32
#t33
#t34
#t35
#t36
#t37
#t38
#t39
#t40
#t41
#t42
#t43
#t44
#t45
#t46
#t47
#t48
#t49
#t50
#t51
#t52
#t53
#t54
#t55
#t56
#t57
#t58
#t59
#t60
#t61
#t62
#t63
#t64
#t65
#t66
#t67
#t68
#t69
#t70
#t71
#t72
#t73
#t74
#t75
#t76
#t77
#t78
#t79
#t80
#t81
#t82
#t83
#t84
#t85
#t86
#t87
#t88
#t89
#t90
#t91
#t92
#t93
#t94
#t95
#t96
#t97
#t98
#t99
}


Offline mocho

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 12
Re: Translation
« Reply #71 on: March 20, 2007, 12:09:49 am »
portuguese pricing page doesnt load automaticaly. I must click on the flag

Offline WorldSpot

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2472
Re: Translation
« Reply #72 on: March 20, 2007, 11:04:22 am »
This might be normal. Worldspot detect your browser language only at the first connection. Then it is stored in your session.
The language is in the url.

Offline Polykrates

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 69
Re: Translation
« Reply #73 on: March 26, 2007, 04:41:19 pm »
new norwegian welcome page:
Code: [Select]
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>WorldSpot hotspot system</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8">
<meta name="keywords" content="hotspot wifi internet sharing chillispot captive portal free management billing tickets service dd-wrt ddwrt wrt openwrt">
<meta name="category" content="internet">
<meta name="description" content="Worldspot.net is free wifi hotspot management portal. Everybody can share internet access only to authentified users. Compatible with chillispot, you can setup your hotspot in some minutes. It will soon have tickets and online billing services.">

<link rel="stylesheet" href="/static/style.css">
</head>
<body text="black" bgcolor="white">
<div id='header'><div id='logo1'>&nbsp;</div><div id='headerr'>&nbsp;</div></div>
<div id="mainbox">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
<td class="maincontent">

<div class='dbody'>
<div class='leftwrapper'>
<div class='rightwrapper'>
<div class='dcenter'><div class='dinner'>
<h1>Velkommen til WorldSpot.net</h1>
<p>


Åpne din egen &quot;hotspot&quot; gratis, og del denne forbindelse med andre!<br>
<br>
Worldspot.net tilbyr en enkel løsning for alle ved internet tilkobling med
avanserte muligheter for identifisere dine hotspot brukere og tilby forskjellige
muligheter hvordan de kan koble seg opp mot internet.<br>
<br>
For eksempel, du begrense brukers tilkobling til internet til 10 timer per uke
eller 100 MB per dag. Denne tjenesten er gratis så lenge din &quot;hotspot&quot;
tilkobling er tilgjengelig (betalt).<br>
<br>
Du kan lett tilpasse oppkoblingssiden til hotspot med en vedlagt &quot;wysiwyg&quot;
manual. Her er en &quot;live&quot;
<a href="http://worldspot.net/wk/Uam?nasid=WorldSpotDemo1&res=notyet&uamip=worldspot.net&uamport=80&challenge=123&mac=00-00-00-00-00-00">
oppkoblingsside demonstrasjon</a>. <br>
Du kan belaste dine brukere &quot;online&quot;og fullt automatisere din &quot;hotspot&quot;. Du får
markedets høyeste omsetningsandel: 75% av dine hotspotinntekter går direkte til
din &quot;paypal&quot;konto. Vennligst
<a href="http://worldspot.net/wk/Main/en/Doc#OnlineBilling">klikk her</a> for
ytteligere informasjon.<br>
For offentlige plasser eiere av (barer, hoteller, ...), kan du skrive tilpassede
oppkoblingsbilletter med koder for å få tilgang til din hotspot. Denne tjenesten
vil bli belastet snart.<br>
&nbsp;</p>
<h2>Hva er en hotspot?</h2>
<p>

En Hotspot er en offentlig internet via WLAN. Brukeren blir ledet gjennom en
portal, som identifiserer ham og gi han tilgang til internet hvis
hotspotbetingelsene er innfridd.</p>


<h2>Hvordan fungerer den?</h2>
<p>

WLAN brukeren kobler seg opp via computer, PDA eller med annet WLAN-utstyr med
web &quot;browser&quot;.<br>
<br>
Alle tilkoblingsforsøk til en website vil automatisk bli ledet til hotspots
website (dette kalles en portal).<br>
<br>
Denne adresseringen blir blir styrt av en låst portal software som ligger i (eller
nær) WLAN router, fordi brukeren ennå ikke er verifisert.<br>
<br>
WorldSpot.net tilbyr hotspot portal service som verifiserer brukeren og sjekker
at hotspot tilgangspolicy innfris. Når dette er gjort, WorldSpot.net sender en
melding tilbake til tilgangspunket og godkjenner tilgang til interent,
sannsynligvis med noen begrensninger( max tilkoblingdtid, max mengde or max
hastighet). </p>
<h2>Hvordan sette opp din hotspot:</h2>
<p>

SÅ sette opp en hotspot er veldig enkelt og absolutt gratis.<br>
<br>
Worldspot.net hotspot behandling av portal er kompatibel med en åpen file med
navn&nbsp; <a href="http://chillispot.org" target="_blank">chillispot</a>, som
kjører på alle linux kompatible routere eller PC.<br>
<br>
Den anbefalte måten er å installere &nbsp;<a href="http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/What_is_%22DD-WRT%22%3F" target="_blank">DD-WRT</a>
innenfor din <a href="http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php?title=Installation#Supported_Devices" target="_blank">
kompatible router</a>,&nbsp;<br>
en veldig enkel gratis WLAN router &quot;firmware&quot; som inkluderer mange kraftige
muligheter inkludert chillispot portal Med DD-WRT du kan sette opp din
hotspot uted å redigere noen filer eller taste inn noen console kommandoer, med
kun å bruke en web &quot;browser&quot;.<br>
<br>
Vennligst følg den&nbsp; <a href="/wk/Main/en/SetupDDWRT">DD-WRT hotspot setup
prosedyre</a>.</p>
<p>

Hvis du har kunnskapen, kan du også bruke alle andre gratis linux &quot; firmware&quot; (som <a href="http://openwrt.org/" target="_blank">openwrt</a>),
elle en linux PC.</p>
<p>

Når du har installert chillispot, bare enkelt registrer, tast i godkjennings
e-mail, så kan du lage din egen med kun å gi den et navn.<br>
<br>
Når den er lagd, tast på &#39;display config info&#39; i web siden og endre din
chillispot konfigurasjons file henholdvis.<br>
<br>
Ikke glem å konfigurer din hotspot og å lage en tilgangsprofil.<br>
<br>
Så ta omstart på din router, og du skulle være i stand til å koble til din
hotspot og teste den.</p>

<h2>WorldSpot.net alternativer</h2>
<p>
Med WorldSpot.net, så trenger du ikke å sette opp kompliserte radius server og
web server. Din hotspot kan fungere i en helt frittstående billig WLAN router
som er forbundet til internet.<br>
<br>
Når din hotspot er satt opp, foretas all hotspot vdlikehold er gjort på internet.
Du trenger ikke fysisk gå inn på¨dine hotspot.<br>
&quot;Hotspot management features:&quot;</p>
<h4>Hotspot management features:</h4>

<ul>

  <li>Flere hotspot håndteringsmuligheter:</li>

  <li>Sammenfatte historikk for alle hotspot</li>

  <li>Avanserte tilgangsprofiler muligheter. Der kan være begrensninger satt av
  hotspot eieren. Disse gjelder i flere forbindelser.</li>

 
 
 
 
 
  <ul>

    <li>Total tilkoblingstid tillatt</li>

    <li>Total &quot;upload&quot;mengde tillatt</li>

    <li>Total &quot;download&quot; mengde tillatt</li>

    <li>Total &quot;upload+download&quot; mengde tillatt</li>

    <li>Maximum &quot;upload&quot; hastighet</li>

    <li>Maximum &quot;download&quot; hastighet</li>

    <li>Begrensning gjeninnsettings tid: Alle ovenfor nevnte begrensninger kan
    bli gjeninnsatt etter en spesifisert tidsperiode etter første tilkobling
    eller forrige registrering. Dette tillater brukere tilkobling 1 time pr. dag
    eller begrenses til 1 GB pr time...</li>    <li>Utløpstid: Oppkoblingen utløper etter forbruk av tid fra den første
    tilkobling. For eksempel kan du tilby 3 timer per dag i løpet av 1 uke.</li>

 
 
 
 
 
  </ul>

  <li>Det kan være flere tilgangsprofiler som brukeren kan velge.</li>

  <li>Tilgangsprofilene kan være gykdige på flere hotspots. Brukere kan få sin
  tilkoblingsstatus på alle dine hotspot.</li>  <li>
Vedlikehold av private kontoer (eller billetter). Disse er assosiert til en
tilgangsprofil,så du kan tilby et vidt kommersielt tilbud til dine kunder.</li>

  <li>Masse billet produksjon (bunt håndtering)</li>

  <li>Wysiwyg hotspot velkomstmelding redigering med image and flash uploads.</li>
  <li>Wysiwyg tickets tilpasning og trykking</li><li>Wysiwyg full velkomstside
  tilpasning</li><li>MAC adresse billetter eller private kontoer: Du kan selge
  billetter for alle WLAN enheter som ikke har &quot;browser&quot; som WLAN telefon.</li><li>Email
  godkjenning for billet brukeres alternativer: Brukere må godkjenne sin E-mail
  før de bruker sine billetter.</li><li>&quot;Online&quot; automatisk betaling med
  kredittkort gjennom <a href "https://www.paypal.com/fr/mrb/pal=KMJFE58AWG3NE"> Paypal:</a></li>
  <ul><li>&nbsp;Inntektsdeling med markedetshøyeste andel: 75% for deg!</li>
  <li>&nbsp;Direkte betaling fra dine brukere til din &quot;paypal&quot; konto. Ikke den
  minste inntekt å vente på for å motta dine penger.<br>
&nbsp;</li></ul>

</ul>To For å holdes updated om de nyeste utgaver, der er en epsiell <a href="http:/forum/index.php/topic,83.msg566.html#new">&nbsp;forum topic
om det</a>.<h4>Kommer snart::</h4><ul>  <li>Online faktureringsinntekt delt med tredjepart &quot;paypal&quot; konto som du kan
  sette opp. </li><li>Månedlig gebyr for ubegrenset billett system eller &quot;online&quot;
  belastning uten inntektsdeling..</li></ul>
</div></div>
</div>
</div>
</div>
<div class='dbottom'>
<div class='left'></div>
<div class='right'></div>
<div class='center'></div>
</div>

</td>
</tr></table>
</div>
</body>
</html>

norwegian buy-page:
Code: [Select]
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
  <head>
    <title></title>
  </head>

  <body>
    <h1>Å kjøpe DD-WRT klar router</h1>
    DD-WRT designer har en butikk. Du kan kjøpe DD-WRT routers der.<br>
    <ul>
    <li><a href="http://www.dd-wrt.com/shop/catalog/product_info.php?products_id=28">
  Buffalo WHR-G54S</a></li>
    <li><a href="http://www.dd-wrt.com/shop/catalog/product_info.php?products_id=34">
  Buffalo WHR-HP-G54</a></li>
      </ul>


  </body>
</html>

norwegian Logon-page:
Code: [Select]
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head><meta content="text/html; charset=ISO-8859-1" http-equiv="content-type" />
  <title>WorldSpot hotspot preview</title>
</head>
<body><h1>På en virkeligt reell hotspot, skal du bli tilkoblet internet!</h1>
Takk for at du prøver WorldSpot hotspot system.</body></html>


Regards Pit

Offline Polykrates

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 69
Re: Translation
« Reply #74 on: March 26, 2007, 04:42:40 pm »

New Norwegian No.py.txt:

Code: [Select]
noDict={
    'wel01' : '''Velkommen %s'''
,   'wel02' : '''Velkommen gjest'''
,   'wel03' : '''Registrer'''
,   'wel04' : '''bekreft registrering'''
,   'wel05' : '''Startside'''
,   'wel06' : '''Log ut'''
,   'wel07' : '''Om WorldSpot.net'''
,   'wel08' : '''Tilkoblingshistorikk'''
,   'wel09' : '''Log in'''
,   'wel10' : '''Forum'''
,   'wel11' : '''Lag ny Hotspot'''
,   'wel12' : '''Redigere min Hotspot'''
,   'wel13' : '''Redigere mine Hotspots'''
,   'wel14' : '''Valgt: '''
,   'wel15' : '''Vis konfigurasjonsinnstllingene'''
,   'wel16' : '''Konfigurere Hotspot'''
,   'wel17' : '''Rediger adkomstprofiler'''
,   'wel18' : '''Rediger billetter'''
,   'wel19' : '''Vis tilkoblingshistorikk'''
,   'wel20' : '''Lag en ny Hotspot'''
,   'wel21' : '''Kontoinnstillinger'   '''

,   '01'     : '''Hotspot navn'''
,   '02'     : '''Hotspot krever godkjente brukere'''
,   '03'     : '''Tillat brukere å godkjenne e-mail i løpet av 5 minutter'''
,   '04'     : '''Velkomstmelding som vises dine brukere av Hotspot  (html)'''
,   '05'     : '''Send'''
,   '06'     : '''Slett'''
,   '07'     : '''Velg hotspot som vises eller konfigureres'''
,   's08'    : '''Ingen hotspot er valgt '''
,   's09'    : '''ADVARSEL: Ved å fjerne din hotspot fjerner du også all tilkoblingshistorikk<br>'''
,   's10'    : '''Ønsker du virkelig å slette denne hotspot: %s ?<br>'''
,   's11'    : '''Bekreft'''
,   's12'    : '''Dette hotspot navn er allerede i bruk'''
,   's13'    : '''fjerner adkomstprofil %s<br>'''
,   's14'    : '''Hotspot %s fjernet<br>'''
,   's15'    : '''Det er fortsatt tilkoblet brukere til denne hotspot<br>'''
,   's16'    : '''Brukeren "%s" har tilkoblet<br>'''
,   's17'    : '''Ta bort følgende:'''
,   's18'    : '''Nye opppdaterte innstillinger'''
,   's19'    : '''Hotspot konfigurasjon'''
,   's20'    : '''Konfiguration for "%s"'''
,   's21'    : '''Adkomst profiler'''
    's22'    : '''Du har ikke registrert noen adkomstprofil for denne hotspot<br>'''
,   's23'    : '''<strong>Ingen brukere kan tilkobles!</strong><br>'''
,   's24'    : '''detaljer'''
,   's25'    : '''Tast <a href="CreateAccess">her</a> for å registrere adkomstprofiler<br>'''
,   's26'    : '''Login :'''
,   's27'    : '''Passord:'''
,   's28'    : '''<h1>Velkommen %s,</h1>du er nå logget inn<br>'''
,   's29'    : '''Du er nå logget ut'''
,   's30'    : '''Feil brukernavn/passord'''
,   's31'    : '''Bruker navn ikke funnet'''
,   's32'    : '''Login'''

,   'u01'    : '''Timeout. Vennligst koble til valgfri webside<br>'''
,   'u02'    : '''Du er nå koblet til denne hotspot.'''
,   'u03'    : '''Du kan nå surfe rundt på internet!<br>'''
,   'u04'    : '''For å koble fra må du skrive inn følgende adresse: http://%s:%s eller ha denne side oppe.<br>'''
,   'u05'    : '''Du kan også prøve å taste  "exit" i adressefeltet bar (virker ikke alltid)<br>'''
,   'u06'    : '''Du er fortsatt tilkoblet denne hotspot'''
,   'u07'    : '''Du er nå frakoblet denne  hotspot'''
,   'u08'    : '''Du er nå inne på en offentlig hotspot gjennom Worldspot.net.'''
,   'u09'    : '''Tilkobling mislyktes'''
,   'u10'    : '''Hvis du ventet for lenge, ble det"timeout". Prøv igjen.<br>'''
,   'u11'    : '''Du vill bli frakoblet om '''
,   'u12'    : '''Din billetttspesifikasjon'''
,   'u13'    : '''Begrensninger'''
,   'u14'    : '''Statistikk'''
    'u15'    : '''Tast her for å koble til!'''
,   'u16'    : '''Desverre. kan ikke kobles opp<br>'''
,   'u17     : '''Tasta her for å prøve en ny billett'''
,   'u18'    : '''Koble fra''
,   'u19'    : '''Tilkoblingspolitikk'''
,   'u20'    : '''Det eringen tilkoblingsprofil definert for denne hotspot. Ingen kan tilkobles.<br>'''
,   'u21'    : '''Ingen fri adkomst<br>'''
,   'u22'    : '''Du kan velge mellom følgende:<br>'''
,   'u23'    : '''Kun godkjente brukere kan kobles til denne hotspot. <br>'''
               '''Hvis du ikke er registrert til denne Websid, kan du gjøre det nå.<br>'''
               '''Under registreringsprosessen, vil en godkjenning bli sendt deg via E-mail.<br>'''
               '''Du vil bli tildelt 5 minutter for  å lese din E-mail og taste din registrering.<br>'''
,   'u24'    : '''Du kan ikke koble til før du registrer din konto<br>'''
               '''Hvis du registrerer, sjekk at du kan lese din e-mail uten denne hotspot<br>'''
,   'u25'    : '''Policy detaljer'''
,   'u26'    : '''Vennligst login eller registrer deg for å få din internet adkomst access<br>'''
,   'u27'    : '''Identifikasjon'''
,   'u28'    : '''Passord:'''
,   'u29'    : '''Kun for registrete brukere. '''
,   'u30'    : '''Tast her for å registrere'''
,   'u31'    : '''For billetter eller private kontoer<br>'''
,   'u32'    : '''Nåværende adkomstpolicy:'''
,   'u33'    : '''Email bekreftelse<br>'''
,   'u34'    : '''Nåværende status:'''
,   'u35'    : '''Nåværende statistikk:'''
,   'u36'    : '''Oppdater nåværende  status '''
,   'u37'    : '''Velg en ny tilkoblings policy'''
,   'u38'    : '''Tast her for å koble til'''
,   'u39'    : '''Du kan ikke kobles til<br>'''
,   'u40'    : '''Login:'''
,   'u41'    : '''Bruker navn'''
,   'u42'    : '''billett login'''
,   'u43'    : '''Du er ikke godkjent, du kan ikke få fri adkomst uten godkjenning<br>'''
,   'u44'    : '''Ingen tilgjengelig fri adkomst til denne hotspot<br>'''
,   'u45'    : '''Ikke startet'''
,   'u46'    : '''kAN ikke tilkobles'''
,   'u47'    : '''Koble til!'''
,   'u48'    : '''Policy detaljer'''
,   'u49'    : '''detaljer''
,   'u50'    : '''Tast her for "logut"'''
,   'u51'    : '''Billetttilgang er tilgjengelig. For å bruke en billett må du logge ut <br>'''
,   'u52'    : '''Andre  brukere som akkurat nå er tilkoblet denne hotspot:'''
,   'u53'    : '''Ingen<br>'''
,   'u54'    : '''Koble fra'''
,   'u55'    : '''Status'''
,   'u56'    : '''Nåværende Hotspot'''
,   'u57'    : '''Detaljert beskrivelse av adkomstprofil'''
,   'u58'    : '''Kort beskrivelse:'''
,   'u59'    : '''Adkomst Type'''
,   'u60'    : '''Gratis<br>'''
,   'u61'    : '''Billetter<br>'''
,   'u62'    : '''Begrensninger'''
,   'u63'    : '''Anvendbare  hotspots'''
,   'u64'    : '''Ikke anvendbar for noen hotspot'''
,   'u65'    : '''Tillatt oppkoblingstid'''
,   'u66'    : '''Max %s volum'''
,   'u67'    : '''%s Begrensning hastighet'''
,   'u68'    : '''<p>Når disse begrensninger nås, blir de tilbakestilt '''
               '''%s etter den første tilkobling eller den foregående omstart</p>'''
,   'u69'    : '''<p>Frakoblingstid etter første tilkobling :%s</p>'''
,   'u70'    : '''Ingen begrensning<br>'''
,   'u71'    : '''Din kontoidentifikasjon er gyldig<br>'''
,   'u72'    : '''Din kontoidentifikasjon er ennå ikke godkjent.Vennligst godkjenn din registrering ved å taste i emailen som ble sendt deg (%s).<br>'''
,   'u73'    : '''Velg'''
,   'u74'    : '''Feil billett/passord''
,   'u75'    : '''Hvis du har billettadkomstkoder, må du først identifisere deg selv '''
               '''før du taster dine koder<br>'''
,   'u76'    : '''Du har allerede fått en E-mail med godkjenningsprosedyre. Vennligst ikke misbruk dnne service.<br>'''
,   'u77'    : '''Velkommen side med å erstatte worldspot overskrift eller og venstrefelt. Legg til %(content) innenfor.<br>'''
,   'u78'    : '''Lag en vanlig side'''
,   'u79'    : '''Slett en vanlig side'''
,   'u80'    : '''Du må plassere "%(content)" innenfor din side'''
,   'u81'    : '''Vennligst %s for å forhåndsse din side (Du må lagre den først)<br>'''
,   'u82'    : '''tast her'''
,   'u83'    : '''Login navn finnes allerede, vennligst velg et annet'''
,   'u84'    : '''Login navn må ikke begynne med underscore'''
,   'u85'    : '''Email :'''
,   'u86'    : '''WorldSpot.net webside registrering godkjennings mail\n'''
,   'u87'    : '''Velkommen til Worldspot.net, vennligst trykk på tasten under for å godkjenne din registrering:\n'''
,   'u88'    : '''Takk.\n'''
,   'u89'    : '''Du kan også taste inn "bekreft registrering" så din login og dn følgende godkjenningsnøkkel:\n'''
,   'u90'    : '''<h1>Registrering godkjent</h1>'''
               '''En mail har blitt sendt deg for godkjenning.<br>'''
               '''Vennligst tast "linken" inne i den, eller tast godkjenningskoden <a href=/wk/Validate>here</a><br>'''
               '''du kan ikke lage din egen hotspot før du er godkjent<br>'''
,   'u91'    : '''OBS: WorldSpot.net vill aldri videresende din E-mail til noen tredjepart medmindre det skulle bli pålagt av lov .'''
,   'u92'    : '''Brukere kobles direkte etter identifikasjon'''
,   'u93'    : '''Vi minimum informasjon den nylagde side'''
,   'u94'    : '''Billetter krever registrering før bruk'''
,   'u95'    : u'''Koble til nå! :'''
,   'u96'    : u'''Gyldighets email ble sendt igjen til %s<br>'''
,   'u97'    : u'''Vennligst <a href="Validate?resend=1">tast her</a> for ¨å sende godkjenningdmail på nytt %s<br>'''
,   'u98'    : u'''Welcome %s, du er nå godkjent'''
,   'u99'    : u'''samme utstyr tilkoblet<br>'''
,   'v00'    : u'''>Dokumentasjon'''
,   'v01'    : u'''Din tid har utløpt. Vennligst "login" igjen.<br>'''
,   'v02'    : u'''Adgangskode'''
,   'v03'    : u'''Setup online belastning'''
,   'v04'    : u'''For å kjøpe online tilgang, må du <a href="Register?uam=1">registrere</a> eller login først. Du trenger ikke godkjenning via din e-mail.<br>'''
,   'v05'    : u'Betal nå'
,   'v06'    : u'Veennligst login eller <a href="Register?uam=1">registrer</a> for å betale med Paypal'
,   'v07'    : u'Fritt'
,   'v08'    : u'Pris: '
,   'v09'    : u'Email godkjenning'
,   'v10'    : u'Hotspots'
,   'v11'    : u'Tilgang'
,   'v12'    : u'Billetter'
,   'v13'    : u'Lage billetter'
,   'v14'    : u'Billettliste'
,   'v15'    : u'Billett "printing"'
,   'v16'    : u'Online Billing'
,   'v17'    : u'Belastningshistorikk'
,   'v18'    : u'Klii her for sikker plass'
,   'v19'    : u'DD-WRT settings side for hotspot "%s"'
,   'v20'    : u"<p>Nårdu har satt opp din DD-WRT (v23SP2) "router" for normal internet bruk "
               u"må du sjekke at din "router"kan koble seg til internet fra LAN og trådløs.</p>"
               u"<p>straks alt fungerer, kan du gå inn i Administration / Hotspot / Chillispot og "
               u"fylle inn nedenstående verdier:</p>"
               u'Flere detaljer <a href="Main/%s/SetupDDWRT">i denne side.</a>'
,   'v21'    : u'MERK:'
               u'MAC addresse godkjenning støttes '
               u'<a href="/forum/index.php/topic,83.msg425.html#msg425">clikk her for mer infos</a><br>'
               u'Hvite felt i NAS ID støttes ikke<br>'
               u'Worldspot radius server er kompatibel med andre UAM servere. '
               u'Forsikre deg om at du setter "uam secret" inne i UAM script<br>'
               u'<br>'
,   'v22'    : u'Chillispot configurasjon for hotspot "%s"'
,   'v23'    : u"Her er innholdet til chillispot configurasjon filen ('/etc/chilli.conf')<br>"
               u"Vennligst erstatt alt innholdet idenne filen med følgende<br>"
,   'v24'    : u"<p>Denne hotspot (%s) har aldri vært tilkoblet. <Det betyr at WorldSpot.net har aldri mottatt noe "radius" forespørsel.</p>"
,   'v25'    : u"Du har ikke dannet noen hotspot "
,   'v26'    : u'Vennligst velg en hotspot'
,   'v27'    : u"Velg en  av dine Hotspots"
,   'v28'    : u'<font size="5">Velkommen til <strong>WorldSpot.net</strong> <font color="#ff0000">hotspot</font> system!</font><br />'
               u'Den best oppnåelige portal løsning'
,   'v29'    : u'Du må være email godkjent for å lage din hotspot'
,   'v30'    : u'Når du har instalert chillispot, kan du lage din egen hotspot her.<br>'
               u'Vennligst tast inn info om hotspot for å danne<br>'
,   'v31'    : u'Din hotspot er nå  etablert'
,   'v32'    : u"Etabler ny"
,   'v33'    : u"Slett"
,   'v34'    : u"Oppdater"
,   'v35'    : u'Tast inn et profilnavn'
,   'v36'    : u'Tast inn en kort beskrivelse som sksl vises til dine brukere'
,   'v37'    : u'Total tillatt tilkoblingstid i sekunder.<br>(tom for ubegrenset)'
,   'v38'    : u'Total tillatt "upload volume in byte".<br>(tom for ubegrenset)'
,   'v39'    : u'Total tillatt "download volume in byte".<br>(tom for ubegrenset)'
,   'v40'    : u'Total tillatt "upload+download volume in byte".<br>(tom for ubegrenset)'
,   'v41'    : u'"Upload rate" begrensning i bit/s.<br>(tom for ubegrenset)'
,   'v42'    : u'"Download rate" begrensning i bit/s.<br>(tom for ubegrenset)'
,   'v43'    : u'Tid å vente for "reset" begrensninger<br>'
               u'Etter denne ventetid, kan bruikerne koble seg til igjen<br>'
               u'med alle begrensninger "reseted".<br>'
               u'(tom for ikke å fornye)'
,   'v44'    : u'Utløpstid etter første oppkobling<br>'
               u'Er ikke avhengig av antall tilkoblinger<br>'
               u'(tomm gor evig)'
,   'v45'    : u'tilbbyr denne tilkobling gratis'
,   'v46'    : u'Vis billett "login" for denne profil'
,   'v47'    : u'Online belastningspris'
,   'v48'    : u'Velg hviken hotspot denne profil hører til'
,   'v49'    : u"Vis/Skriv profil"
,   'v50'    : u'Velg din tilgangs profil for visning/editering'
,   'v51'    : u"Kan ikke være gratis med billetter eller en pris"
,   'v52'    : u"Her kan du lage en tilgangsprofil som bestemmer betingelsene"
               u"som brukerne kan koble seg til dine hotspot med<br>"
,   'v53'    : u"Du har ikke definert noen tilgangsprofil. Ingen brukere kan koble seg til.<br>"
               u"Vennligst fykk ut formulaet under for å definere en<br>"
,   'v54'    : u'Ubegrenset fri tilgang'
,   'v55'    : u'gratis'
,   'v56'    : u'Advarsel, din paypal konto er ikke konfigurert<br>'
,   'v57'    : u'Det er funnet feil. Vennligst kontroller.'
,   'v58'    : u'Denne profil har ingen tilgangstype konfigurert'
,   'v59'    : u'Solgt "online" med paypal:%s<br>'
,   'v60'    : u'Prising'
,   'v61'    : u"hotspot wifi internet delt tilhørende portal fri vedlikeholds fakturerings billett service dd-wrt ddwrt wrt openwrt" # keywords
,   'v62'    : u'Worldspot.net er fri "wifi hotspot management portal". '
   u'Alle kan dele internet tilgang kun til autoriserte brukere. '
   u'Kompatibel med chillispot, Du kan sette opp  hotspot om noen minutter. '
   u'Veldig kraftig bilettilgang og online belastningsservce.'
,   'v63'    : u'Hotspot tilkoblingshistorikk'
,   'v64'    : u'Der har vært %d tilkoblinger<br>'
,   'v65'    : u'Viser fra %d to %d<br>'
,   'v66'    : u'Akyuell tid:%s<br>'
,   'v67'    : u'Hotspot :'
,   'v68'    : u'Nummer å vise:'
,   'v69'    : u'Range:'
,   'v70'    : u"Skjul ukjentMac"
,   'v71'    : u"Vis"
,   'v72'    : u'Etablering av billetter og private konti'
,   'v73'    : u"Du har ikke definert noen tilgangsprofil.<ingen  inegen brukere kan koble seg til.<br>"
               u'Vennkigst <a href="CreateAccess">definer en</a><br>'
,   'v74'    : u'Etabler en privat konto eller billett'
,   'v75'    : u'<br>Billetter OK etablert<br>'
,   'v76'    : u'Buntbilletter etablering'
,   'v77'    : u'Velg en tilgangsprofil'
,   'v78'    : u'Mangfoldiggjøring bruker billetter:'
,   'v79'    : u"Etabler"
,   'v80'    : u'Velg en annen billett prefix'
,   'v81'    : u'Velg et start nummer'
,   'v82'    : u'Hvor mange billeter? (max=100)'
,   'v83'    : u'Hvor mange passord karakterer?'
,   'v84'    : u'Passord type'
,   'v85'    : u"Generer"
,   'v86'    : u'Kun tall'
,   'v87'    : u'Bokstaver+tall'
,   'v88'    : u'Søk billetter:'
,   'v89'    : u'Profil:'
,   'v90'    : u'Bunt:'
,   'v91'    : u'State:'
,   'v92'    : u"Slett alle (ingen advarsel!)"
,   'v93'    : u'Alle'
,   'v94'    : u'Ikke begynt'
,   'v95'    : u'Begynt'
,   'v96'    : u'Ferdig'
,   'v97'    : u'Tilkoblet'
,   'v98'    : u'StartDato'
,   'v99'    : u'Historikk'
,   't01'    : u'Flerbruk'
,   't02'    : u'ja'
,   't03'    : u'nei'
,   't04'    : u'historikk'
,   't05'    : u'advarsel der er billetter igjen i bunten. Den er ikke slettet<br>'
,   't06'    : u'Bundt slettet.<br>'
,   't07'    : u'Feil søke syntax: %s<br>'
,   't08'    : u'alle'
,   't09'    : u'ingen bunt'
,   't10'    : u'%s%04d tik %d'
,   't11'    : u'%d billettickets funnet<br>'
,   't12'    : u'%d til %d'
}

Regards Pit